Xét tính liên tục của các hàm số sau: f(x) = x + 5 tại x = 4 – 2023


Câu hỏi:

Xét tính liên tục của các hàm số sau trên tập xác định của chúng g(x) = 1  xx  22 nếu x 23 nếu x = 2

Trả lời:

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

 có tập xác định là D = R- Nếu x ≠ 2 thì Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11 là hàm phân thức hữu tỉ, nên nó liên tục trên các khoảng (-∞; 2) và (2; +∞)Tại x = 2: Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11Vậy hàm số y = g(x) không liên tục tại x = 2Kết luận: y = g(x) liên tục trên các khoảng (-∞; 2) và (2; +∞) nhưng gián đoạn tại x = 2

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời