Viết số quy tròn của mỗi số sau với độ chính xác d. a) a = 0,012345679 với d = 0,001; – 2023


Câu hỏi:

b) b = −1 737,183 với d = 0,01;

Trả lời:

b) Xét d = 0,01 ta thấy, chữ số khác 0 đầu tiên bên trái của d nằm ở hàng phần trăm. Nên suy ra hàng lớn nhất của độ chính xác d = 0,01 là hàng phần trăm, nên ta quy tròn số b ở hàng gấp 10 lần hàng vừa tìm được, tức là hàng phần mười.
Xét chữ số ở hàng phần trăm của b là 8, là số lớn hơn 5 nên ta suy ra được số quy tròn của b đến hàng phần mười là −1 737,2.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời