Vấn đề chủ yếu trong khai thác tổng hợp và phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta hiện nay là – 2023


Câu hỏi:

Thuận lợi chủ yếu để phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước mặn ở Bắc Trung Bộ là

A. đường bờ biển dài, có các cảng nước sâu.        

B. có bãi tôm bãi cá, gần ngư trường lớn.

C. đường bờ biển dài, nhiều đầm phá, bãi triều.     

Đáp án chính xác

D. có nhiều đảo ven bờ, sông ngòi dày đặc.

Trả lời:

Chọn C
Thuận lợi chủ yếu để phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước mặn ở Bắc Trung Bộ là đường bờ biển dài, nhiều đầm phá, bãi triều.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời