Tứ diện SABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H và K lần lượt là trực tâm của các tam giác ABC và SBC. Chứng minh rằng: a) AH, SK và BC đồng quy. b) SC vuông góc với mặt phẳng (BHK) và (SAC) ⊥ (BHK) c) HK vuông góc với mặt phẳng (SBC) và (SBC) ⊥ (BHK) – 2023


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 11 / Tứ diện SABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H và K lần lượt là trực tâm của các tam giác ABC và SBC. Chứng minh rằng: a) AH, SK và BC đồng quy. b) SC vuông góc với mặt phẳng (BHK) và (SAC) ⊥ (BHK) c) HK vuông góc với mặt phẳng (SBC) và (SBC) ⊥ (BHK)Source link edu

Trả lời