TOP 10 Viết đoạn văn Trình bày suy nghĩ về bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh – 2023


Chúng tôi xin giới thiệu bài văn mẫu Viết một đoạn văn Trình bày suy nghĩ về bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức cho bài thi sắp tới. Mời các bạn đón xem:

Trình bày suy nghĩ về bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Trình bày suy nghĩ về bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh – mẫu 1

Tác phẩm đã khẳng định quyền độc lập của dân tộc thông qua việc trích dẫn tuyên ngôn độc lập của các nước lớn trên thế giới. Dựng lên một hàng rào vững chắc cho những lập luận, lí lẽ của mình bằng việc tạo ra cơ sở pháp lý cho nền độc lập của Việt Nam nói riêng và các nước, các dân tộc khác nói chung. Tác giả sử dụng lời văn đanh thép, lập luận sắc sảo cùng dẫn chứng cụ thể để vạch tội thực dân Pháp trên mảnh đất của dân tộc Việt Nam, hoàn toàn đối lập với giọng điệu xảo trá mà thực dân Pháp đã rao giảng với thế giới. Tác phẩm là bản tuyên ngôn khẳng định chủ quyền dân tộc Việt Nam với thế giới. Tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta, đánh dấu kỷ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới.Source link edu

Trả lời