(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho đường thẳng ∆ có phương trình (left{ {begin{array}{*{20}{c}} {x =  – 2 + 5t} {y = 3 – 2t} end{array}} right.). Điểm nào sau đây nằm trên đường thẳng ∆?


Bạn đang ở:Trang chủ / Trắc nghiệm Toán 10 Cánh Diều / (Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho đường thẳng ∆ có phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  – 2 + 5t}\\
{y = 3 – 2t}
\end{array}} \right.\). Điểm nào sau đây nằm trên đường thẳng ∆?Source link

Share:FacebookTwitterLinkedin
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/home/edulodos/public_html/lamvanhay.com/wp-content/themes/lvtheme/lib/functions/social.php on line 119
PinterestEmail

Leave a Message

Registration isn't required.