(HK1 Toán 12) Gọi (Mleft( {{x}_{0}};{{y}_{0}} right)) là điểm chung của hai đồ thị hàm số (y={{x}^{2}}-1) và (y=frac{x+1}{3}) thỏa mãn ({{x}_{0}}>0). Tính giá trị của biểu thức (A=frac{1}{3}{{x}_{0}}+2{{y}_{0}})


Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi HK1 môn Toán 12 / (HK1 Toán 12) Gọi \(M\left( {{x}_{0}};{{y}_{0}} \right)\) là điểm chung của hai đồ thị hàm số \(y={{x}^{2}}-1\) và \(y=\frac{x+1}{3}\) thỏa mãn \({{x}_{0}}>0\). Tính giá trị của biểu thức \(A=\frac{1}{3}{{x}_{0}}+2{{y}_{0}}\)Source link

Share:FacebookTwitterLinkedin
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/home/edulodos/public_html/lamvanhay.com/wp-content/themes/lvtheme/lib/functions/social.php on line 119
PinterestEmail

Leave a Message

Registration isn't required.