(HK1 Toán 12) Cho hình hộp (ABCD.{{A}^{‘}}{{B}^{‘}}{{C}^{‘}}{{D}^{‘}})có thể tích bằng V. E, F lần lượt là trung điểm của (D{{D}^{‘}}) và (C{{C}^{‘}}) . Khi đó ta có tỉ số (frac{{{V}_{EABD}}}{{{V}_{BCDEF}}}) bằng

(HK1 Toán 12) Cho hình hộp (ABCD.{{A}^{‘}}{{B}^{‘}}{{C}^{‘}}{{D}^{‘}})có thể tích bằng V. E, F lần lượt là trung điểm của (D{{D}^{‘}}) và (C{{C}^{‘}}) . Khi đó ta có tỉ số (frac{{{V}_{EABD}}}{{{V}_{BCDEF}}}) bằng


Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi HK1 môn Toán 12 / (HK1 Toán 12) Cho hình hộp \(ABCD.{{A}^{‘}}{{B}^{‘}}{{C}^{‘}}{{D}^{‘}}\)có thể tích bằng V. E, F lần lượt là trung điểm của \(D{{D}^{‘}}\) và \(C{{C}^{‘}}\) . Khi đó ta có tỉ số \(\frac{{{V}_{EABD}}}{{{V}_{BCDEF}}}\) bằngSource link

Leave a Message

Registration isn't required.