(HK1 Toán 12) Cho dãy số (left( {{u}_{n}} right)) biết ({{u}_{1}}=2), ({{u}_{n+1}}={{u}_{n}}+1,,,,forall nge 1). Lựa chọn phương án đúng trong các phương án sau:


Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi HK1 môn Toán 11 / (HK1 Toán 12) Cho dãy số \(\left( {{u}_{n}} \right)\) biết \({{u}_{1}}=2\), \({{u}_{n+1}}={{u}_{n}}+1,\,\,\,\forall n\ge 1\). Lựa chọn phương án đúng trong các phương án sau:Source link

Share:FacebookTwitterLinkedin
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/home/edulodos/public_html/lamvanhay.com/wp-content/themes/lvtheme/lib/functions/social.php on line 119
PinterestEmail

Leave a Message

Registration isn't required.