[HK1-K12] Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol, MX


 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol, MX < MY < 150) thu được 4,48 lít khí CO2. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được một ancol Z và 6,76 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí H2. Phần trăm khối lượng của X trong E là

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  nCO2 = 0,2 mol; nH2 = 0,05 mol → n(-OH ancol) = 0,1 mol → nC (trong ancol) ≥ 0,1 mol;

  nNaOH = nO (trong Z) = 0,1 → nC (muối) ≥ 0,1 mol.

  nC (trong E) = nC (trong ancol) + nC (muối) = nCO2 = 0,2 mol

  → nC (trong ancol) = 0,1 mol; nC (muối) = 0,1 mol.

  → Ancol có số C = số O; muối có số C = số Na. Vậy ancol là CH3OH (0,1 mol); các muối là HCOONa a mol và (COONa)2 b mol

  Bảo toàn Na có: a + 2b = nNaOH = 0,1 mol (1).

  mmuối = 6,76 gam → 68a + 134b = 6,76 gam (2)

  Từ (1) và (2) có a = 0,06 và b = 0,02.

  X là HCOOCH3 0,06 mol và Y là (COOCH3)2 0,02 mol.

  => %m= 60,4 %

  ADSENSE

 • ==================
  Đề thi HK1 KHOI 12
  Nhằm giúp các em thi HK1 lop 12, Học Trac Nghiem xin gửi đến các em BỘ Đề thi HK1 LOP 12. Trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi bám sát kiến thức bài học lý thuyết với thời gian làm bài quy định sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm. Bên cạnh đó, mỗi câu hỏi trong Trắc nghiệm đều biên soạn các đáp án chi tiết rõ ràng và cụ thể để giúp các em đối chiếu kết quả sau khi làm Trắc nghiệm một cách dễ dàng. Mời các em cùng tham khảo nội dung bộ Trắc nghiệm bên trên.  Source link

  Share:FacebookTwitterLinkedin
  Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/home/edulodos/public_html/lamvanhay.com/wp-content/themes/lvtheme/lib/functions/social.php on line 119
  PinterestEmail

  Leave a Message

  Registration isn't required.