Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Trãi


 • Câu 1:

  Bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945) đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là:

 • Câu 2:

  Sự kiện nào đánh dấu chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai ở Nam Phi bị xóa bỏ hoàn toàn? 

  • A.
   Nhân dân Nam Phi nổi dậy khởi nghĩa vũ trang. 

  • B.
   Thực dân Anh rút khỏi Nam Phi.

  • C.
   Nenxơn Mandela trở thành tổng thống người da đen đầu tiên.

  • D.
   17 nước châu Phi giành độc lập.

 •  

 • Câu 3:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nguyên nhân chủ yếu nào khiến Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại liên minh chặt chẽ với Mỹ? 

  • A.
   Để tiếp tục nhận viện trợ của Mỹ.

  • B.
   Tiếp tục giảm chi phí quốc phòng. 

  • C.
   Bảo đảm lợi ích quốc gia của Nhật Bản.

  • D.
   Giúp Mỹ thực hiện Chiến lược toàn cầu.

 • Câu 4:

  Nhận xét nào sau đây không đúng về ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pari năm 1973? 

  • A.
   Là kết quả cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân dân ta ở hai miền đất nước.

  • B.
   Buộc Mỹ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, rút hết quân đội về nước.

  • C.
   Miền Bắc được giải phóng, tạo thời cơ để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn Miền Nam.

  • D.
   Với hiệp định Pari, ta đã đánh cho Mĩ cút, tạo thời cơ tiến lên đánh cho Ngụy nhào.

 • Câu 5:

  Hiệp ước Bali (1976) đánh dấu sự khởi sắc của ASEAN vì đã xác định được 

  • A.
   Nhiệm vụ cơ bản của các nước ASEAN.

  • B.
   Mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.

  • C.
   Những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN.

  • D.
   Vai trò của tổ chức ASEAN. 

 • Câu 6:

  Căn cứ vào điều kiện lịch sử nào, Bộ chính trị Trung ương Đảng đã đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam? 

  • A.
   Khả năng chi viện của Miền Bắc cho tiền tuyến Miền Nam.

  • B.
   Mỹ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

  • C.
   Quân Mỹ và quân đồng minh của Mỹ đã rút khỏi Miền Nam.

  • D.
   Sau hiệp định Pari, so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta.

 • Câu 7:

  Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã làm được nhiệm vụ gì? 

  • A.
   Lật độ chế độ chuyên chế Nga hoàng. 

  • B.
   Đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc. 

  • C.
   Giải quyết được mâu thuẫn giữa giai cấp.

  • D.
   Giải quyết được vấn đề ruộng đất và vấn đề dân tộc. 

 • Câu 8:

  Trong giai đoạn 1919 – 1925, sự kiện nào đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam? 

  • A.
   Nhóm Cộng Sản Đoàn được lập ra.

  • B.
   Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành lập.

  • C.
   Thành lập Công hội (bí mật).

  • D.
   Bãi công của công nhân Ba Son.

 • Câu 9:

  Tháng 12/1950, Mĩ kí với Pháp “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” nhằm mục đích 

  • A.
   Từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

  • B.
   Kéo dài cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

  • C.
   Tham chiến trực tiếp với Pháp ở Đông Dương.

  • D.
   Hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương.

 • Câu 10:

  Hội nghị lần thứ 15 ban chấp hành Trung Ương Đảng Lao động Việt Nam (1/1959) đã xác định phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng con đường 

  • A.
   Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị và ngoại giao.

  • B.
   Đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang.

  • C.
   Đấu tranh đòi Mĩ – Diệm thi hành hiệp định Giơnevơ.

  • D.
   Sử dụng bạo lực cách mạng.

 • Câu 11:

  Cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam tại các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 đã:  

  • A.
   phá hủy toàn bộ phương tiện vật chất của Pháp. 

  • B.
   tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến lâu dài.

  • C.
   buộc pháp phải thay đổi chiến lược chiến tranh.

  • D.
   tiêu diệt lực lượng quan trọng của quân Pháp.

 • Câu 12:

  Nước nào được coi là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ 2? 

  • A.
   Peru.

  • B.
   Argentina. 

  • C.
   Cuba.

  • D.
   Mehico. 

 • Câu 13:

  Theo thỏa thuận của hội nghị Pốt-xđam, việc giải giáp Quân Nhật ở Đông Dương được giao cho 

  • A.
   Quân đội Anh và quân đội Trung Hoa Dân Quốc.

  • B.
   Quân đội Anh và Hồng quân Liên Xô.

  • C.
   Quân đội Mỹ và Hồng quân Liên Xô.

  • D.
   Quân đội Pháp và quân đội Mỹ. 

 • Câu 14:

  Trong xu thế toàn cầu hóa, các nước đang phát triển có thể rút ngắn thời gian xây dựng và phát triển đất nước, chủ yếu là do 

  • A.
   Khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, kỹ thuật công nghệ từ bên ngoài.

  • B.
   Sự giúp đỡ của các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế.

  • C.
   Sự hợp tác, đối thoại, sự trợ giúp của các nước phát triển.

  • D.
   Khai thác được nguồn nhân công phong phú và rẻ mạt.

 • Câu 15:

  Nội dung của ba chương trình kinh tế lớn được Đại hội VI (12/1986) đề ra là: 

  • A.
   Máy móc, lương thực – thực phẩm và hàng xuất khẩu.

  • B.
   Lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

  • C.
   Hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu và máy móc.

  • D.
   Lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và máy móc.

 • Câu 16:

  Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng cộng sản Đông Dương (2/ 1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là 

  • A.
   Đông Dương Cộng Sản Đảng.

  • B.
   Đảng Cộng sản Việt Nam. 

  • C.
   Đảng Lao động Việt Nam. 

  • D.
   Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn. 

 • Câu 17:

  Nhân tố chủ yếu chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn 4 thập kỉ nửa sau thế kỉ XX là: 

  • A.
   Cục diện chiến tranh lạnh.

  • B.
   Sự ra đời của các tổ chức liên kết khu vực. 

  • C.
   Sự hình thành xu hướng đa cực.

  • D.
   Xu thế toàn cầu hóa. 

 • Câu 18:

  Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào cuối năm 1929 chứng tỏ 

  • A.
   Phong trào yêu nước theo xu hướng vô sản đã phát triển mạnh mẽ. 

  • B.
   Điều kiện thành lập chính Đảng vô sản ở Việt Nam đã chín muồi.

  • C.
   Hoạt động có hiệu quả của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  • D.
   Quá trình phát triển từ tự phát lên tự giác của phong trào công nhân đã hoàn thành.

 • Câu 19:

  Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương? 

  • A.
   Phương thức tác chiến theo kiểu phong kiến.

  • B.
   Triều đình cấu kết với thực dân Pháp đàn áp phong trào. 

  • C.
   Thiếu sự tổ chức lãnh đạo thống nhất. 

  • D.
   Mang tính địa phương, thiếu sự liên kết. 

 • Câu 20:

  Thực dân Pháp thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” ở Đà Nẵng 1958 vì 

  • A.
   Quân Pháp không quen thủy thổ và khí hậu Việt Nam. 

  • B.
   Bị quân dân ta đánh trả quyết liệt. 

  • C.
   Quân Pháp chủ quan và chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. 

  • D.
   Quân Pháp không có người chỉ huy tài giỏi. 

 • Câu 21:

  Trong tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, thời gian nào được xác định là thời cơ ngàn năm có một? 

  • A.
   Khi Nhật đầu hàng đến sau khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 

  • B.
   Khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản. 

  • C.
   Khi Nhật đảo chính Pháp. 

  • D.
   Khi Nhật đầu hàng đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

 • Câu 22:

  Yếu tố nào làm thay đổi sâu sắc “bản đồ chính trị” thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

  • A.
   Chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới. 

  • B.
   Trật tự hai cực Ianta được hình thành. 

  • C.
   Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. 

  • D.
   Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên thế. 

 • Câu 23:

  Cơ quan Tuyên truyền của hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là báo

  • A.
   Tiền Phong 

  • B.
   Tin tức 

  • C.
   Tuổi Trẻ 

  • D.
   Thanh niên 

 • Câu 24:

  Điểm chung của Hiệp ước Bali 1976 và định ước Henxinki 1975 là 

  • A.
   Tăng cường sự hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật. 

  • B.
   Khẳng định sự bền vững của đường biên giới quốc gia. 

  • C.
   Tăng cường sự hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực kinh tế – xã hội. 

  • D.
   Xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.

 • Câu 25:

  “Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở Nga? 

  • A.
   Cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết.

  • B.
   Cách mạng Tháng 2 năm 1917.

  • C.
   Cách mạng 1905 1907.

  • D.
   Cách mạng tháng 10 năm 1917.

 • Câu 26:

  Nội dung nào sau đây không thuộc kết quả của cuộc đấu tranh của nhân dân Nghệ – Tĩnh trong phong trào cách mạng 1930 – 1931? 

  • A.
   Chính quyền thực dân Pháp tại Nghệ – Tĩnh đầu hàng.

  • B.
   Nhiều lý trưởng, chánh tổng bỏ trốn. 

  • C.
   Nhiều cấp ủy Đảng ở thôn, xã đã thành lập các Xô Viết.

  • D.
   Hệ thống chính quyền thực dân phong kiến bị tan rã ở nhiều thôn, xã.

 • Câu 27:

  Qua Công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản suất nào từng bước du nhập vào Việt Nam? 

  • A.
   Phương thức sản xuất thực dân. 

  • B.
   Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 

  • C.
   Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp. 

  • D.
   Phương thức sản xuất phong kiến. 

 • Câu 28:

  Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên mà chưa thành lập một chính Đảng vô sản ở Việt Nam vì lý do chủ yếu nào? 

  • A.
   Thực hiện chỉ thị của Quốc tế Cộng sản về cách mạng Đông Dương. 

  • B.
   Lực lượng cách mạng còn non trẻ, thực dân Pháp đang còn mạnh.

  • C.
   Công nhân chưa trưởng thành, chủ nghĩa Mác – Lênin chưa được truyền bá rộng rãi vào Việt Nam.

  • D.
   Lực lượng cách mạng còn chưa được tập hợp, giác ngộ đầy đủ.

 • Câu 29:

  Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam được đánh giá là “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”? 

  • A.
   Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi (1975).

  • B.
   Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). 

  • C.
   Cách mạng Tháng Tám thành công (1945). 

  • D.
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930). 

 • Câu 30:

  Nội dung nào dưới đây không thuộc về nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

  • A.
   Các chính sách và biện pháp điều tiết của Nhà nước. 

  • B.
   Áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại. 

  • C.
   Lãnh thổ rộng lớn tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

  • D.
   Chi phí cho quốc phòng của Mỹ thấp. 

 • Câu 31:

  Nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931? 

  • A.
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

  • B.
   Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

  • C.
   Địa chủ, phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp nhân dân.

  • D.
   Thực dân Pháp tiến hành khủng bố bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

 • Câu 32:

  Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của bộ chính trị trung ương đảng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 ở Việt Nam là 

  • A.
   Kết hợp tiến công trên ba vùng chiến lược rừng núi, nông thôn và đô thị.

  • B.
   Kết hợp đấu tranh trên 3 mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao. 

  • C.
   Kết hợp tiến công địch bằng cả ba mũi chính trị, quân sự và binh vận.

  • D.
   Kết hợp tiến công và nổi dậy giữa chiến trường chính và chiến trường phụ.

 • Câu 33:

  Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã 

  • A.
   Gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị Vécxai.

  • B.
   Tham gia sáng lập đảng cộng sản Pháp.

  • C.
   Tán thành việc gia nhập tổ chức quốc tế Cộng sản.

  • D.
   Tham dự hội nghị quốc tế nông dân.

 • Câu 34:

  Điểm chung trong mục tiêu của 3 kế hoạch Rơve, Đờ lát đơ tátxinhi, Nava mà thực dân Pháp thực hiện trong chiến tranh Đông Dương là gì? 

  • A.
   Buộc ta phải đàm phán theo những điều kiện có lợi cho Pháp.

  • B.
   Giành thế chủ động trên chiến trường Bắc Bộ.

  • C.
   Giành thắng lợi để xoay chuyển cục diện chiến tranh.

  • D.
   Tiêu diệt cơ quan đầu não và bộ đội chủ lực của ta.

 • Câu 35:

  Trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ 1965-1968, lực lượng nào giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng? 

  • A.
   Quân Mỹ và quân đội Sài Gòn. 

  • B.
   Quân đồng minh của Mỹ.

  • C.
   Quân viễn chinh Mỹ.

  • D.
   Quân đội Sài Gòn.

 • Câu 36:

  Nội dung nào sau đây là quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận trong Hiệp định sơ bộ (6/3/1946)? 

  • A.
   Pháp cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

  • B.
   Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia độc lập.

  • C.
   Chính phủ Việt Nam đồng ý cho 15.000 quân Pháp ra miền Bắc.

  • D.
   Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia tự do.

 • Câu 37:

  Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975 của nhân dân Việt Nam? 

  • A.
   Có hậu phương miền Bắc vững chắc.

  • B.
   Tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương.

  • C.
   Sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng.

  • D.
   Nhân dân Việt Nam giàu lòng yêu nước.

 • Câu 38:

  Phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí, kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa (trước tháng 5/1957) là quyết định của bộ chính trị trung ương Đảng trước chiến dịch nào? 

  • A.
   Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

  • B.
   Chiến dịch Huế – Đà Nẵng. 

  • C.
   Chiến dịch đường 14 – Phước Long. 

  • D.
   Chiến dịch Tây Nguyên. 

 • Câu 39:

  Căn cứ địa cách mạng là 

  • A.
   Địa bàn bí mật mà địch không ngờ tới.

  • B.
   Địa bàn chuẩn bị mọi điều kiện cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền.

  • C.
   Nơi cung cấp chủ yếu về sức người, sức của cho cách mạng.

  • D.
   Nơi chính quyền dịch tan rã hoàn toàn, nhân dân làm chủ.

 • Câu 40:

  Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đi đầu thế giới trong lĩnh vực 

  • A.
   Công nghiệp vũ trụ. 

  • B.
   Công nghiệp nặng. 

  • C.
   Sản xuất nông nghiệp. 

  • D.
   Khoa học kỹ thuật.  • Source link

  Share:FacebookTwitterLinkedin
  Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/home/edulodos/public_html/lamvanhay.com/wp-content/themes/lvtheme/lib/functions/social.php on line 119
  PinterestEmail

  Leave a Message

  Registration isn't required.