Đề thi HK1 môn Địa lí 10 Cánh diều năm 2022-2023 Trường THPT Xuân Huy


 

 • Câu 1:

  Nhận nào đúng với hoạt động của các nhân tố hình thành đất?

  • A.
   Tác động theo các thứ tự

  • B.
   Không ảnh hưởng nhau

  • C.
   Có mối quan hệ với nhau

  • D.
   Không đồng thời tác động

 • Câu 2:

  Căn cứ vào yếu tố gì để phân biệt đất với đá, nước, sinh vật, địa hình?

  • A.
   độ ẩm

  • B.
   độ phì

  • C.
   độ rắn

  • D.
   nhiệt độ

 •  

 • Câu 3:

  Hãy cho biết hoạt động nào sau đây của con người không làm biến đổi tính chất của đất?

  • A.
   Lâm nghiệp

  • B.
   Công nghiệp

  • C.
   Ngư nghiệp

  • D.
   Nông nghiệp

 • Câu 4:

  Ở khu vực rừng nhiệt đới ẩm có loại đất đặc trưng gì?

  • A.
   Đen

  • B.
   Pốtdôn

  • C.
   Xám

  • D.
   Feralit

 • Câu 5:

  Vùng chí tuyến bờ Đông của lục địa có mưa nhiều chủ yếu là do hoạt động của yếu tố nào?

  • A.
   áp cao

  • B.
   gió mùa

  • C.
   dòng biển

  • D.
   Tín phong

 • Câu 6:

  Vùng ôn đới bờ Tây của lục địa có khí hậu ấm, mưa nhiều chủ yếu là do hoạt động của yếu tố gì?

  • A.
   dòng biển nóng

  • B.
   gió địa phương

  • C.
   frông ôn đới

  • D.
   áp thấp ôn đới

 • Câu 7:

  Vùng ôn đới bờ Đông của đại dương có khí hậu như thế nào?

  • A.
   ấm, mưa nhiều

  • B.
   lạnh, khô hạn

  • C.
   lạnh, ít mưa

  • D.
   nóng, ẩm ướt

 • Câu 8:

  Vùng chí tuyến bờ Tây lục địa có khí hậu như thế nào?

  • A.
   lạnh, ít mưa

  • B.
   ẩm, mưa nhiều

  • C.
   nóng, mưa nhiều

  • D.
   khô, ít mưa

 • Câu 9:

  Tại lưu vực sông rừng phòng hộ thường được trồng ở khu vực nào?

 • Câu 10:

  Việc nào thể hiện rõ nhất tác dụng điều hoà dòng chảy của thảm thực vật?

  • A.
   giảm bớt cường độ của các đợt lũ

  • B.
   hạn chế nước chảy tràn trên mặt

  • C.
   làm tăng lượng nước dưới đất

  • D.
   lớp thảm mục giữ một phần nước

 • Câu 11:

  Đâu là nguyên nhân quan trọng góp phần làm cho thuỷ chế sông Mê Công điều hoà hơn sông Hồng?

  • A.
   sự điều tiết nước của Biển Hồ

  • B.
   mưa tương đối ổn định

  • C.
   hệ thống kênh rạch chằng chịt

  • D.
   diện tích lưu vục lớn

 • Câu 12:

  Vì sao thượng nguồn sông Nin có lưu lượng nước khá lớn?

  • A.
   nằm trong kiểu khí hậu xích đạo

  • B.
   nguồn nước, ngầm phong phú

  • C.
   nằm trong kiểu khí hậu chí tuyến

  • D.
   băng tuyết tan khối lượng lớn

 • Câu 13:

  Đâu là tính chất của gió Mậu dịch?

  • A.
   lạnh khô

  • B.
   nóng ẩm

  • C.
   ẩm

  • D.
   khô

 • Câu 14:

  Đâu là đặc điểm của gió mùa?

  • A.
   nhiệt độ các mùa giống nhau

  • B.
   tính chất không đổi theo mùa

  • C.
   hướng gió thay đổi theo mùa

  • D.
   độ ẩm các mùa tương tự nhau

 • Câu 15:

  Nhận định nào sau đây không đúng với gió mùa?

  • A.
   Do chênh lệch áp giữa các đới gây ra

  • B.
   Mùa đông thổi từ lục địa ra đại dương

  • C.
   Mùa hạ thổi từ đại dương vào đất liền

  • D.
   Thường xảy ra ở phía đông đới nóng

 • Câu 16:

  Gió Đông cực thổi từ áp cao nào sau đây?

  • A.
   cực về ôn đới

  • B.
   chí tuyến về xích đạo

  • C.
   cực về xích đạo

  • D.
   chí tuyến về ôn đới

 • Câu 17:

  Nguyên nhân chính nào làm cho nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ xích đạo về hai cực?

  • A.
   không khí càng loãng

  • B.
   góc nhập xạ giảm

  • C.
   thời gian chiếu sáng giảm

  • D.
   áp suất không khí giảm

 • Câu 18:

  Đâu là nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho không khí ở tầng đối lưu?

  • A.
   nhiệt của bề mặt đất được Mặt Trời đốt nóng

  • B.
   nhiệt từ các tầng của khí quyển truyền vào

  • C.
   nhiệt từ trong lòng Trái Đất truyền ra ngoài

  • D.
   bức xạ trực tiếp từ Mặt Trời xuống Trái Đất

 • Câu 19:

  Đâu là đặc điểm của dải hội tụ nhiệt đới khác với frông?

  • A.
   Gây nhiễu loạn thời tiết và gây ra mưa nhiều

  • B.
   Di chuyển theo chuyển động biểu kiến của Mặt Trời

  • C.
   Là nơi gặp nhau của các khối khí khác nhau

  • D.
   Phạm vi hoạt động hẹp, quanh khu vực xích đạo

 • Câu 20:

  Nêu tên các khối khí chính trên Trái Đất?

  • A.
   cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo

  • B.
   hàn đới, ôn đới, nhiệt đới, xích đạo

  • C.
   Nam cực, ôn đới, nhiệt đới, xích đạo

  • D.
   Bắc cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo

 • Câu 21:

  Các nấm đá là kết quả trực tiếp của quá trình nào sau đây?

  • A.
   phong hoá

  • B.
   bóc mòn

  • C.
   vận chuyển

  • D.
   bồi tụ

 • Câu 22:

  Các cồn (cù lao) sông là kết quả trực tiếp của quá trình nào dưới đây?

  • A.
   phong hoá

  • B.
   vận chuyển

  • C.
   bồi tụ

  • D.
   bóc mòn

 • Câu 23:

  Những ngọn đá sót hình nấm thuộc địa hình gì?

  • A.
   bồi tụ

  • B.
   băng tích

  • C.
   thổi mòn

  • D.
   mài mòn

 • Câu 24:

  Yếu tố nào dưới đây không thuộc về ngoại lực?

  • A.
   Con người

  • B.
   Khí hậu

  • C.
   Kiến tạo

  • D.
   Sinh vật

 • Câu 25:

  Muốn phân chia vỏ Trái Đất thành vỏ lục địa và vỏ đại dương ta phải dựa vào tiêu chí nào?

  • A.
   Đặc tính vật chất, độ dẻo

  • B.
   Cấu tạo địa chất, độ dày

  • C.
   Đặc điểm nhiệt độ lớp đá

  • D.
   Sự phân chia của các tầng

 • Câu 26:

  Vận động nội lực theo phương nằm ngang không tạo nên dạng địa hình nào?

  • A.
   thành núi uốn nếp

  • B.
   những nơi địa luỹ

  • C.
   những nơi địa hào

  • D.
   lục địa nâng lên

 • Câu 27:

  Đâu không phải là nguồn năng lượng sinh ra nội lực?

  • A.
   sự dịch chuyển các dòng vật chất

  • B.
   bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất

  • C.
   các phản ứng hóa học khác nhau

  • D.
   sự phân huỷ các chất phóng xạ

 • Câu 28:

  Hiện tượng động đất, núi lửa thường xảy ra ở khu vực nào sau đây?

  • A.
   ngoài biển của mảng ở đại dương

  • B.
   vùng rìa của các mảng kiến tạo

  • C.
   nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo

  • D.
   trung tâm của các mảng kiến tạo

 • Câu 29:

  Nơi nào đã cho dưới đây trong năm luôn có thời gian ngày và đêm dài bằng nhau?

  • A.
   Cực

  • B.
   Chí tuyến

  • C.
   Xích đạo

  • D.
   Vòng cực

 • Câu 30:

  Đối với các nước theo Dương lịch ở bán cầu Bắc đâu là ngày bắt đầu mùa xuân?

  • A.
   01/01

  • B.
   21/3

  • C.
   15/01

  • D.
   05/02

 • Câu 31:

  Mùa đông ở các nước theo dương lịch tại bán cầu Nam được tính từ ngày bao nhiêu?

  • A.
   21/3

  • B.
   22/6

  • C.
   22/12

  • D.
   23/9

 • Câu 32:

  Vĩ tuyến đã cho nào sau đây nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng nhất trong năm?

  • A.
   Vòng cực

  • B.
   Xích đạo

  • C.
   Cực

  • D.
   Chí tuyến

 • Câu 33:

  Đâu không phải là đặc điểm của lớp Manti trên?

  • A.
   Hợp với vỏ Trái Đất thành lớp vỏ cứng

  • B.
   Không lỏng mà ở trạng thái quánh dẻo

  • C.
   Có vị trí ở độ sâu từ 700 đến 2900 km

  • D.
   Cùng với vỏ Trái Đất thành thạch quyển

 • Câu 34:

  Thạch quyển được hợp thành bởi lớp vỏ Trái Đất và khu vực nào?

  • A.
   phần dưới của lớp Manti

  • B.
   nhân trong của Trái Đất

  • C.
   nhân ngoài của Trái Đất

  • D.
   phần trên của lớp Manti

 • Câu 35:

  Đâu là điểm khác nhau cơ bản cấu tạo của lớp vỏ lục địa và vỏ đại dương?

  • A.
   lớp vỏ đại dương chiếm diện tích lớn và phân bố rộng hơn lớp vỏ lục địa

  • B.
   lớp vỏ lục địa mỏng hơn lớp vỏ đại dương nhưng có thêm tầng đá granit

  • C.
   vỏ đại dương cấu tạo chủ yếu bằng trầm tích, vỏ lục địa chủ yếu là badan

  • D.
   vỏ đại dương cấu tạo chủ yếu bằng badan, vỏ lục địa chủ yếu bằng granit

 • Câu 36:

  Ở nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo thường có đặc điểm gì?

  • A.
   con người tập trung đông

  • B.
   vùng bất ổn của Trái Đất

  • C.
   tập trung nhiều đồng bằng

  • D.
   có cảnh quan rất đa dạng

 • Câu 37:

  Đối tượng nào được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu?

  • A.
   tập trung thành vùng rộng lớn

  • B.
   di chuyển theo các hướng bất kì

  • C.
   phân bố phân tán, lẻ tẻ, rời rạc

  • D.
   phân bố theo những điểm cụ thể

 • Câu 38:

  Nêu tên viết tắt của hệ thống định vị toàn cầu?

 • Câu 39:

  Biết rằng cứ 1có giá trị trung bình là 111,1km. Việt Nam trải dài trên 15° vĩ tuyến thì tương ứng với bao nhiêu km?

  • A.
   1666,5km

  • B.
   2360km

  • C.
   3260km

  • D.
   2000,5km

 • Câu 40:

  Các hiện tượng nào sau đây dùng phương pháp chấm điểm để thể hiện?

  • A.
   phân bố phân tán, lẻ tẻ, rời rạc

  • B.
   phân bố theo những điểm cụ thể

  • C.
   tập trung thành vùng rộng lớn

  • D.
   di chuyển theo các hướng bất kì

Đề thi nổi bật tuần

Reader InteractionsSource link

Share:FacebookTwitterLinkedin
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/home/edulodos/public_html/lamvanhay.com/wp-content/themes/lvtheme/lib/functions/social.php on line 119
PinterestEmail

Leave a Message

Registration isn't required.