Cho khối nón có đỉnh S, chiều cao bằng 8 và thể tích bằng (frac{{800pi }}{3}). Gọi A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho AB = 12, khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến mặt phẳng (SAB) bằng – Sách ToánCho khối nón có đỉnh S, chiều cao bằng 8 và thể tích bằng (frac{{800pi }}{3}). Gọi A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho AB = 12, khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến mặt phẳng (SAB) bằng – Sách Toán – Học toán
Source link

Share:FacebookTwitterLinkedin
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/home/edulodos/public_html/lamvanhay.com/wp-content/themes/lvtheme/lib/functions/social.php on line 119
PinterestEmail

Leave a Message

Registration isn't required.