Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn: 1; -12; 14; -18;….; -12n-1; ….. – 2023


Câu hỏi:

Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 34,121212… (chu kì là 12). Hãy viết a dưới dạng một phân số.

Trả lời:

ta có a = 34,121212… = 1126/33

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời