Tính số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng (un) u4 = 10u7 = 19 – 2023


Câu hỏi:

Tìm cấp số cộng (un) biết u1 + u2 + u3 = 27u12 + u22 + u32 = 275

Trả lời:

Ta có hệGiải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Áp dụng công thức u1 + u3 = 2u2 suy ra u2 = 9 (3)Thay u2 = 9 vào (1) và (2) ta đượcGiải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11Từ đây tìm được u1 = 5, u3 = 13 hoặc u1 = 13, u3 = 5Vậy ta có hai cấp số cộng 5, 9, 13 và 13, 9, 5

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời