Tin học lớp 11 Chuyên đề học tập Tin học Định hướng khoa học máy tính Kết nối tri thức pdf – 2023


Tailieumoi cập nhật PDF nội dung sách giáo khoa tất cả các môn lớp 11 Kết nối tri thức mới nhất năm học 2023-2024 giúp Thầy/Cô dễ dàng xem online. Dưới đây là bản PDF demo SGK Tin học lớp 11 Chuyên đề học tập Tin học Định hướng khoa học máy tính Kết nối tri thức mà NXB gửi đến Giáo viên để góp ý, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những bản pdf sgk các môn lớp 11 năm 2023-2024 mới nhất. Mời các Thầy/Cô đón xem:

Giới thiệu về sách giáo khoa Tin học lớp 11 Chuyên đề học tập Tin học Định hướng

khoa học máy tính PDF Kết nối tri thức với cuộc sống

Về tác giả:

– Phạm Thế Long ( Tổng chủ biên )

– Bùi Việt Hà (Chủ biên)

– Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Thị Hiền, Trương Vô Hữu Thiên, Lê Hữu Tôn, Phạm Thị Bích Vân

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Về nội dung sách:

Sách giáo khoa Tin học lớp 11 Chuyên đề học tập Tin học Định hướng khoa học máy tính Kết nối tri thức gồm 3 Chuyên đề: 

– Chuyên đề 1: Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật đệ quy

– Chuyên đề 2: Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật chia để trị

– Chuyên đề 3: Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật duyệt

Để xem online nội dung chi tiết, mời quý Thầy/Cô tải bản PDF sgk Tin học lớp 11 Chuyên đề học tập Tin học Định hướng khoa học máy tính Kết nối tri thức:Source link edu

Trả lời