Tìm giới hạn của dãy số (un) với un = -1nn2 + 1 – 2023


Câu hỏi:

Từ độ cao 63m của tháp nghiêng PISA ở Italia (H.5) người ta thả một quả bóng cao su xuống đất. Giả sử mỗi lần chạm đất quả bóng lại nảy lên một độ cao bằng 1/10 độ cao mà quả bóng đạt được ngay trướcđó.Tính độ dài hành trình của quả bóng từ thờiđiểm ban đầu cho đến khi nó nằm yên trên mặt đất.Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Trả lời:

Mỗi khi chạm đất quả bóng lại nảy lên một độ cao bằng 1/10 độ cao của lần rơi ngay trước đó và sau đó lại rơi xuống từ độ cao thứ hai này. Do đó, độ dài hành trình của quả bóng kể từ thời điểm rơi ban đầu đến:- Thời điểm chạm đất lần thứ nhất là d1 = 63– Thời điểm chạm đất lần thứ hai là:Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

– Thời điểm chạm đất lần thứ ba là:Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11– Thời điểm chạm đất lần thứ tư là:Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11….- Thời điểm chạm đất lần thứ n (n > 1) làGiải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11(Có thể chứng minh khẳng định này bằng quy nạp).Do đó, độ dài hành trình của quả bóng kể từ thời điểm rơi ban đầu đến khi nằm yên trên mặt đất là :Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11Vì Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11 là một cấp số nhân lùi vô hạn, công bội q = 1/10 nên ta cóGiải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11VậyGiải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời