Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau y = 2x + 1×2 + x – 2 – 2023


Câu hỏi:

Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau: y = (1  x2)cosx

Trả lời:

y = (x2  3)cosx + 4xsinx.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời