Tìm công thức của hàm số có đồ thị vẽ được ở Bài tập 2. – 2023


Câu hỏi:

Tìm tập xác định, giá trị lớn nhất của hàm số, tập giá trị và các khoảng biến thiên của hàm số biết đồ thị hàm số là một parabol có đỉnh S như Hình 11.
Media VietJack

Trả lời:

Hướng dẫn giải
– Hàm số có đồ thị là parabol nên là hàm số bậc hai, do đó hàm số này có tập xác định D = ℝ.
– Parabol có bề lõm hướng xuống dưới, có đỉnh S(2; – 1) nên hàm số có bảng biến thiên như sau:
Media VietJack


Từ đó, ta thấy hàm số có giá trị lớn nhất là – 1 nên có tập giá trị là T = (– ∞; – 1] và hàm số đồng biến trên khoảng (– ∞; 2), nghịch biến trên khoảng (2; + ∞).

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời