Tìm cấp số cộng a1, a2, a3, a4, a5, biết rằnga1 + a3 + a5 = -12 và a1a3a5 = 80 – 2023


Câu hỏi:

Tìm cấp số cộng a1, a2, a3, a4, a5, biết rằnga1 + a3 + a5 = 12a1a3a5 = 80

Trả lời:

Kí hiệu công sai là d, ta cóGiải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

Giải ra ta được d = ± 3.Các cấp số cộng phải tìm là2, -1, -4, -7, …Và -10, -7, -4, -1,….

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 1. Viết ba số hạng đầu của một cấp số cộng, biết rằng tổng n số hạng đầu tiên của cấp số này là: Sn = 4n2 – 3n

  Câu hỏi:

  Viết ba số hạng đầu của một cấp số cộng, biết rằng tổng n số hạng đầu tiên của cấp số này là: Sn = 4n2  3n

  Trả lời:

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 2. Tìm số hạng thứ nhất a1 và công bội q của một cấp số nhân (an), biết rằnga4 – a2 = -11332 và a6 – a4 = -45512

  Câu hỏi:

  Tìm số hạng thứ nhất a1 và công bội q của một cấp số nhân (an), biết rằnga4  a2 = 11332 và a6  a4 = 45512

  Trả lời:

  Ta có hệ phương trìnhGiải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời