Thời gian đầu, người ta dùng một loại hóa chất thì diệt được trên 90% sâu tơ hại bắp cải, nhưng sau nhiều lần phun thì hiệu quả diệt sâu của thuốc giảm hẳn. Hiện tượng trên có thể được giải thích như sau: 1. Khi tiếp xúc với hóa chất, sâu tơ đã xuất hiện alen kháng thuốc. 2. Sâu tơ đã hình thành khả năng kháng thuốc do nhiều gen chi phối. 3. Khả năng kháng thuốc càng hoàn thiện do CLTN tích lũy các alen kháng thuốc ngày càng nhiều. 4. Sâu tơ có tốc độ sinh sản nhanh nên thuốc trừ sâu không diệt hết được. Số giải thích đúng là: – 2023
Thời gian đầu, người ta dùng một loại hóa chất thì diệt được trên 90% sâu tơ hại bắp cải, nhưng sau nhiều lần phun thì hiệu quả diệt sâu của thuốc giảm hẳn. Hiện tượng trên có thể được giải thích như sau:<br /> 1. Khi tiếp xúc với hóa chất, sâu tơ đã xuất hiện alen kháng thuốc.<br /> 2. Sâu tơ đã hình thành khả năng kháng thuốc do nhiều gen chi phối.<br /> 3. Khả năng kháng thuốc càng hoàn thiện do CLTN tích lũy các alen kháng thuốc ngày càng nhiều.<br /> 4. Sâu tơ có tốc độ sinh sản nhanh nên thuốc trừ sâu không diệt hết được.<br /> Số giải thích đúng là: – Học trắc nghiệmSource link edu

Trả lời