Thế mạnh chủ yếu để phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long là – 2023


Câu hỏi:

Trở ngại lớn nhất trong việc sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. địa hình thấp, lũ kéo dài, nhiều vùng đất rộng lớn bị ngập sâu.

B. một vài loại đất thiếu dinh dưỡng hoặc quá chặt, khó thoát nước.

C. phần lớn diện tích là đất phèn, đất mặn, lại có mùa khô sâu sắc.

Đáp án chính xác

D. sông ngòi, kênh rạch chằng chịt trở ngại cho việc cơ giới hóa.

Trả lời:

Chọn C
Trở ngại lớn nhất trong việc sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là phần lớn diện tích là đất phèn, đất mặn, lại có mùa khô sâu sắc kéo dài.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời