Tập xác định của hàm số y=tanx15−14cos13x là – 2023


Câu hỏi:

Để tìm tập xác định của hàm số y=tanx+cosx  , một học sinh giải theo các bước sau
     Bước 1. Điều kiện để hàm số có nghĩa là sinx0cosx0.
     Bước 2. xπ2+kπxmπk;m .
     Bước 3. Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D=\π2+kπ,mπk;m .
Bài giải của bạn đó đã đúng chưa? Nếu sai, thì sai bắt đầu từ bước nào?

 A. Bài giải đúng

Đáp án chính xác

B. Sai từ bước 1.

C. Sai từ bước 2

D. Sai từ bước 3.

Trả lời:

Đáp án A 
Hàm số y=tanx+cotx  có nghĩa cos0sinx0xπ2+kπxkπkD=\kπ2k
Vậy bạn học sinh đó giải đúng.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời