Qua văn bản Những phát minh “tình cờ và bất ngờ”, em hãy nêu cảm nhận về phát minh mà em thích nhất trong số những phát minh được nhắc đến>

Qua văn bản Những phát minh “tình cờ và bất ngờ”, em hãy nêu cảm nhận về phát minh mà em thích nhất trong số những phát minh được nhắc đến>

Trong số những phát minh được nhắc đến trong văn bản Những phát minh “tình cờ và bất ngờ”, em thích phát minh kem que nhất vì mỗi mùa hè đến, khi được ăn kem ...