Qua văn bản “Điều không tính trước”, hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về sự bình tĩnh cần có trong cuộc sống>

Trong cuộc sống, sự bình tĩnh sẽ giúp con người giải quyết mọi vấn đề một cách văn minh và đúng đắn hơn cả. Bình tĩnh là gì, tại sao nó lại cần thiết phải ...