Nước ta nằm ở – Học tốt hơn – 2023


Câu hỏi:

Các nhân tố tự nhiên chủ yếu tác động đến thay đổi phân bố cây trồng hiện nay ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. ít phù sa bồi đắp, bờ sông sạt lở, lũ thất thường.

B. mùa khô rõ rệt, hạn mặn nhiều, đất phèn rộng.

C. hạn hán, thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn rộng.

Đáp án chính xác

D. bề mặt sụt lún, nước biển dâng, sạt lở bờ biển.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C
Các nhân tố tự nhiên chủ yếu tác động đến thay đổi phân bố cây trồng hiện nay ở Đồng bằng sông Cửu Long là hạn hán, thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn rộng do vùng có đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn (khỏang 60 % diện tích của đồng bằng), phải đầu tư lớn và mất nhiều thời gian để cải tạo. Mùa khô sâu sắc và kéo dài (từ tháng XI đến tháng IV), thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt, nạn xâm nhập mặn gây nhiều trở ngại đối với đời sống và sản xuất ở các vùng ven biển.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời