Một sợi dây đàn hồi có chiều dài l hai đầu cố định. Trên dây có thể xảy ra sóng dừng với bước sóng dài nhất là – 2023


Câu hỏi:

Trong thực tế, khi truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều thì phương án tối ưu được chọn là dùng

A. dòng điện khi truyền đi có giá trị lớn

B. điện áp khi truyền đi có giá trị lớn

Đáp án chính xác

C. đường dây tải điện có điện trở nhỏ

D. đường dây tải điện có tiết diện lớn

Trả lời:

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời