Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,09 s. Âm do lá thép phát ra là – 2023


Câu hỏi:

Trong thực tế, khi truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều thì phương án tối ưu được chọn là dùng

A. dòng điện khi truyền đi có giá trị lớn

B. điện áp khi truyền đi có giá trị lớn

Đáp án chính xác

C. đường dây tải điện có điện trở nhỏ

D. đường dây tải điện có tiết diện lớn

Trả lời:

====== QUIZ 12 =====Source link edu

Trả lời