Liệu pháp gen là: – 2023Câu hỏi: Liệu pháp gen là: A. Chuyển gen mong muốn từ loài này sang loài khác để tạo giống mới.  B. Phục hồi chức năng bình thường của tế bào hay mô, phục hồi sai hỏng di truyền. C. Chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen …

Liệu pháp gen là: Read More »Source link edu

Trả lời