[LVH] Kể lại truyện An Dương Vương và Mị ChâuTrọng Thủy bằng một kết thúc khác

A. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

Sơ đồ tư duy Kể lại truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy bằng một kết thúc khác với kết thúc của tác giả dân gian

B. Dàn ý chi tiết

a. Mở bài

 • Giới thiệu về hoàn cảnh xảy ra câu chuyện
 • Dẫn dắt và kể lại câu chuyện

b. Thân bài

 • Diễn biến của câu chuyện:

  • An Dương Vương xây thành và  gặp rất nhiều khó khăn.
  • Nhờ sứ Thanh Giang (Rùa Vàng) giúp đỡ, sau nửa tháng thì thành xây xong.
  • Rùa Vàng cho An Dương Vương một chiếc vuốt để làm lẫy nỏ.
  • Triệu Đà mang quân sang xâm lược, An Dương vương có nỏ thán bắn một phát chết hàng vạn giặc nên Triệu Đà thua to, phải rút về nước.
  • Triệu Đà giả vờ cầu hòa, rồi cầu hôn cho con trai là Trọng Thủy, An Dương Vương chủ quan, mất cảnh giác nên đã mắc mưu.
  • Trọng Thủy lấy cắp lẫy thần. Triệu Đà tấn công Loa Thành, An Dương Vương mang Mị Châu lên ngựa bỏ chạy về phương Nam.

c. Kết bài

 • Kết thúc câu chuyện:

  • Rùa Vàng chỉ đích danh Mị Châu là giặc. An Dương Vương rút gươm toan chém đầu Mị Châu.
  • Trọng Thủy vừa đuổi theo tới nơi, lấy thân đỡ lưỡi gươm thay cho Mị Châu. Mị Châu được sống.

Bài văn mẫu

​Đề bài: Kể lại truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy bằng một kết thúc khác với kết thúc của tác giả dân gian.

Gợi ý làm bài

Sau khi kế tục sự nghiệp dựng nước của 18 đời Hùng Vương, An Dương Vương Thục Phán đã đánh tan năm mươi vạn quân Tần xâm lược; đổi tên nước Văn Lang thành Âu Lạc và dời đô từ vùng núi Nghĩa Lĩnh, Phong Châu xuống vùng Phong Khẻ, hay còn gọi là vùng Kẻ Chủ, tức cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội ngày nay.

An Dương Vương bắt tay ngay vào việc xây thành nhưng ngặt nỗi cứ ngày xây lên đêm lại đổ xuống, mãi không xong. Nhà vua bèn sai các quan lập đàn để cầu đảo bách thần, xin thần linh phù trợ. Ngày mồng bảy tháng ba nãm ấy, nhà vua bỗng thấy có một cụ già râu tóc bạc phơ, tay chống cây gậy trúc, thong thả từ phía Đông đi tới trước cổng thành, ngửa cổ mà than rằng: “Xây dựng thành này biết bao giờ cho xong được!”. Mừng rỡ, An Dương vương rước cụ già vào trong điện, kính cẩn hỏi rằng: “Ta đắp thành này đã tốn nhiều công sức mà không được, là cớ làm sao?”. Cụ già thong thả đáp: “Sẽ có sứ Thanh Giang tới cùng nhà vua xây dựng thi mới thành công.”.  Nói xong, cụ già từ biệt ra đi.

—Để tham khảo nội dung đầy đủ của tài liệu, các em vui lòng tải về máy hoặc xem trực tuyến—

Trọng Thuỷ về đến nhà, Triệu Đà lập tức cất binh sang đánh Âu Lạc. Nghe tin báo hàng chục vạn quân giặc đã tràn sang, cậy có nỏ thẩn, An Dương Vương vẫn ngồi ung dung đánh cờ và cười nói: “Đà không sợ nỏ thần sao?”. Quân Đà tiến sát cổng thành, vua mới sai lấy nỏ thần ra bắn nhưng không linh nghiệm nữa.

Hai cha con đành lên ngựa, nhằm hướng phương Nam mà chạy, nhưng chạy đến đâu quân giặc cứ theo dấu lông ngỗng mà đuổi theo đến đó. Ra tới sát bờ biển, An Dương Vương cùng đường bèn kêu lớn: “Sứ Thanh Giang ở đâu mau đến cứu ta!”. Ngay lập tức, Rùa Vàng hiện lên, chỉ tay vào Mị Châu mà nói với An Dương Vương rằng: “Kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó!”. Hiểu ra cớ sự, An Dương Vương nổi giận, tuốt gươm định chém Mị Châu thì vừa lúc ấy, Trọng Thuỷ cũng đến nơi. Chàng lao vào đỡ nhát kiếm oan nghiệt của An Dương vương thay cho người vợ thân yêu. Bỗng nhiên, mặt nước rẽ ra, Rùa Vàng đón An Dương Vương xuống biển. Mị Châu nước mắt chan hoà, vùng chạy theo cha nhưng những đợt sóng giận dữ tung bọt trắng xoá đã ngăn bước chân nàng. Nàng gục xuống bên xác chổng, nức nở.

Vừa rồi là bài văn mẫu, dàn ý chi tiết và sơ đồ tư duy gợi ý cho đề tài kể lại Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy. Hi vọng, tài liệu trên sẽ đem đến cho các em những kiến thức cần thiết và mới mẻ. Chúc các em gặt hái được nhiều kiến thức hay.

–MOD Ngữ văn HOC247 (tổng hợp và biên soạn)LamVanHay.Com

Share:FacebookTwitterLinkedin
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/home/edulodos/public_html/lamvanhay.com/wp-content/themes/lvtheme/lib/functions/social.php on line 119
PinterestEmail

Leave a Message

Registration isn't required.