Khó khăn chủ yếu đã được khắc phục đối với ngành chăn nuôi của nước ta là – 2023


Câu hỏi:

Nhân tố có tác động mạnh nhất đến phát triển giao thông vận tải biển nước ta hiện nay là

A. đường bờ biển dài, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng.

B. sản xuất trong nước phát triển, đẩy mạnh ngoại thương.

Đáp án chính xác

C. vị trí ở gần các tuyến hàng hải quốc tế, nhiều vũng, vịnh.

D. vùng biển có diện tích rộng, nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Trả lời:

Chọn B
Nhân tố tác động mạnh nhất đến phát triển giao thông vận tải biển nước ta hiện nay là nước ta mở rộng hội nhập quốc tế, đẩy mạnh sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm, máy móc, trang thiết bị.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời