Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, có các phát biểu sau đây:(1) Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao.(2) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi mắt xích có thể có nhiều loài sinh vật(3) Chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.(4) Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái dưới nước thông thường kéo dài quá 8 mắt xích(5) Tất cả các chuỗi thức ăn của quần xã sinh vật trên cạn đều khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng(6) Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạpSố phát biểu có nội dung đúng là: – 2023


Câu hỏi:

Cho các đặc điểm sau:(1) Có vùng phân bố hẹp, kích thước quần thể nhỏ.(2) Có vùng phân bố rộng, kích thước quần thể lớn.(3) Biến dị di truyền cao, khả năng di cư cao.(4) Biến dị di truyền có giới hạn, khả năng di cư hạn chế.(5) Sức sinh sản thấp, số lượng con non ít.(6) Sức sinh sản cao, số lượng con non nhiều.(7) Tiềm năng sinh học thấp.(8) Tiềm năng sinh học cao.(9) Tuổi thọ thấp, kích thước cơ thể nhỏ.(10) Tuổi thọ cao, kích thước cơ thể lớn.Trong điều kiện khí hậu toàn cầu biến đổi rất nhanh do hiệu ứng nhà kính, loài có những đặc tính nào dưới đây dễ bị diệt vong?

A. (4), (1), (6), (8), (9).

B. (1), (3), (4), (5), (6).  

C. (1), (4), (5), (7), (10).

Đáp án chính xác

D. (2), (3), (4), (7), (9).

Trả lời:

 Đáp án CTrong điều kiện khí hậu toàn cầu biến đổi rất nhanh do hiệu ứng nhà kính, loài có những đặc tính sau dễ bị diệt vong:(1) Có vùng phân bố hẹp, kích thước quần thể nhỏ(4) Biến dị di truyền có giới hạn, khả năng di cư hạn chế → ít nguyên liệu để chọn lọc tự nhiên có thể tác động và giữ lại những cá thể thích nghi, khả năng di cư hạn chế nên chúng dễ dàng bị chết.(5) Sức sinh sản thấp, số lượng con non ít: Thời gian thế hệ ít, do đó số lượng các biến dị tổ hợp sinh ra cũng ít.(7) Tiềm năng sinh học thấp → khả năng sinh sản thấp → số lượng các biến dị sinh ra ít.(10) Tuổi thọ cao, kích thước cơ thể lớn thường kéo theo số lượng con non ít → số lượng các biến dị sinh ra ít. 

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời