Hàm số y=x2tan2x−cotx  là – Học Môn Toán – 2023


Câu hỏi:

Cho hàm số fx=sin2x  và gx=tan2x  . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A.  fx là hàm số chẵn, gx là hàm số lẻ.

B. f(x)  là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn.  

Đáp án chính xác

C. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn.

D. f(x) và g(x)  đều là hàm số lẻ.

Trả lời:

Đáp án B
+ Hàm số fx=sin2x  có nghĩa xD= .
Ta có fx=sin2x=sin2x=fx .
Vậy hàm số fx=sin2x   là hàm số lẻ.
+ Hàm số gx=tan2x   có nghĩa cosx0xπ2+kπD=\π2+kπk .
Ta có gx=tan2x=tan2x=gx .
Vậy hàm số  gx=tan2x là hàm số chẵn.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời