Giáo dục công dân lớp 8 Kết nối tri thức pdf – 2023


Tailieumoi cập nhật PDF nội dung sách giáo khoa tất cả các môn lớp 8 Kết nối tri thức mới nhất năm học 2023-2024 giúp Thầy/Cô dễ dàng xem online. Dưới đây là bản PDF demo SGK Giáo dục công dân lớp 8 Kết nối tri thức mà NXB gửi đến Giáo viên để góp ý, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những bản pdf sgk các môn lớp 8 năm 2023-2024 mới nhất. Mời các Thầy/Cô đón xem:

Giới thiệu về sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 8 PDF Kết nối tri thức với cuộc sống

Về tác giả:

– Nguyễn Thị Toan ( Tổng chủ biên )

– Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên)

– Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ

Nhà xuất bản:

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Về nội dung sách:

Sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 8 Kết nối tri thức gồm 10 bài học, gồm các bài:

– Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

– Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc

– Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo

– Bài 4: Bảo vệ lẽ phải

– Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

– Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân

– Bài 7: Phòng, chống bạo lực gia đình

– Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại

– Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Để xem online nội dung chi tiết, mời quý Thầy/Cô tải bản PDF sgk Giáo dục công dân lớp 8 Kết nối tri thức:Source link edu

Trả lời