Giáo án Thể tích hình hộp chữ nhật (2022) mới nhất – Toán lớp 5 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 5 Thể tích hình hộp chữ nhật mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Thể tích hình hộp chữ nhật

1. Kiến thức:Giúp HS:

– Có biểu tượng về thể tích hình hộp chữ nhật

– Biết tính thể tích HHCN

2. Kĩ năng:

– Biết vận dụng công thức tính thể tích HHCN để giải 1 số bài tập liên quan.

3. Thái độ:

– Linh hoạt trong các tình huống thực tế,  yêu thích môn học.

1. Giáo viên :  Bảng phụ và bộ đồ dùng dạy học toán 5

2. Học sinh: Các hình lập phương nhỏ cạnh 1cm.

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I. Ổn định tổ chức

II. KTBC:

– Hát đầu giờ

– Yêu cầu HS sử sử dụng 6HLP cạnh 1 cm ghép thành 1 HHCN.

+  V của HHCN?

+  Vì sao con biết?

– GV nhận xét, đánh giá

– 2 HS lên làm

– Nhận xét, bổ sung

III. Bài mới :

1. GTB:

– Nêu mục đích tiết học

– HS lắng nghe

2. Các hoạt động chính

2.1 HĐ1: Hình thành công thức tính thể tích HHCN

– Cho HS quan sát mô hình HHCN và các khối  HLP  trong HHCN, yêu cầu HS quan sát:

+  Có bao nhiêu khối lập phương bên trong?
+  Làm thế nào con biết?

– Yêu cầu HS trình bày cách làm

+  Nêu số đo các chiều của HHCN?

+  Nêu cách tính thể tích của HHCN theo cách đã làm

– >GV kết luận.: Gọi thể tích của HHCN là V

V = axbxc

– HS quan sát và rút ra nhận xét.

– HS thảo luận nhóm 4 và rút ra nhận xét (tính số lớp HLP, số HLP ở mối lớp)

– Cho 1số HS đọc phần KL- sgk

2.2 HĐ2: Thực hành

Bài 1:

MT: Vận dụng công thức tính thể tích HHCN

 

– Y/c HS đọc đề bài

– Gv gắn bảng BT1

– Y/c 3 HS nối tiếp đọc kết quả.

– Lớp theo dõi và làm vào vở.

– HS khác nhận xét.

Bài 2:

MT: HS biết vận dụng việc chia hình thành 2 HHCN

– Vận dụng CT để tìm thể tích

– 1 HS đọc y/c BT2

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

? Có thể vận dụng công thức tính V để tính V của hình vẽ ngay không?

?Làm thế nào để tìm V?(gợi ý chia hình)

– Y/c HS tự làm bài vào vở.

– Gọi 1 số HS báo cáo

– GV đánh giá bài làm HS .

– HS theo dõi, trả lời và nêu hướng giải.

– HS làm bài vào vở.

– Lớp nhận xét.

Bài 3:

MT: HS biết vận dụng quy tắc tìm V HHCN để giải quyết BT có liên quan

– Cho 1 HS đọc đề bài

? So sánh mực nước và sau khi cho hòn đá vào bể?
? Do đâu có sự chênh lệch đó?

– Y/c HS làm BT vào vở

– Gọi 2 Hs lên bảng chữa bài

– HS theo dõi,suy nghĩ  +  TLCH.

– Tự làm vở, lớp nhận xét

IV. Củng cố.

 

 

V. Dặn dò

– Nêu cách tích thể tích hình hộp chữ nhật?

– GV nhận xét tiết học

– Yêu cầu HS nắm vững và hiểu nội dung bài học.

– HS trả lời.

– Nhận xét, bổ sung

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………Source link edu

Trả lời