Giáo án Quy đồng mẫu số các phân số (2022) mới nhất – Toán lớp 4 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 4.

Giáo án Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số

I. MỤC TIÊU:

– Nắm được cách quy đồng mẫu số các phân số.

– Bước đầu biết quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp đơn giản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: – SGK + Bảng phụ.

HS: SGK + vở ô li.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TG

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

5p

A. Kiểm tra bài cũ:

– Gọi HS lên bảng thực hiện tính:

Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất

– Nhận xét, đánh giá HS.

– 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm ra nháp nhận xét bài bạn.

1p

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

– Lắng nghe

15p

2. Hướng dẫn HS quy đồng mẫu số các phân số:

– Nêu: Cho hai phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất và Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất làm thế nào để được hai phân số có cùng mẫu số ?

– Yêu cầu HS suy nghĩ nêu cách làm.

– Yêu cầu HS thực hiện tính, 1 HS lên bảng làm bài.

? 3 là gì của phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất ?

? 5 là gì của phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất ?

? Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất và Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất ?

– Như vậy, ta đã lấy cả tử số và mẫu số của phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất nhân với mẫu số của phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất để được phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất …

– Từ hai phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất và Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất chuyển thành hai phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất và Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất gọi là quy đồng mẫu số hai phân số, 15 gọi là mẫu số chung.

? Theo em, mẫu số chung là gì?

? Nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số?

– 1 HS đọc yêu cầu.

– HS suy nghĩ phát biểu.

+ Lấy cả tử và mẫu của từng phân đem nhân với cùng một số tự nhiên lớn hơn 1, ta sẽ tìm được phân số mới bằng hai phân số đã cho.

– 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm ra nháp.

Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất

– 3 là mẫu số của phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất

– 5 là mẫu số của phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất.

– Hai phân số có cùng mẫu số là 15.

– Lắng nghe.

– Lắng nghe và nhắc lại.

– Mẫu số chung là mẫu số chia hết cho mẫu số của hai phân số.

+ Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

+ Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất

15p

3. Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:

– Yêu cầu cá nhân HS làm bài, 3 HS làm bài vào bảng phụ, mỗi em một phần.

– Gọi HS đọc bài

– Gọi HS nhận xét bài trên bảng phụ.

– Nhận xét, chốt cách quy đồng mẫu số các phân số.

– 1 HS đọc yêu cầu bài.

– HS làm bài cá nhân, 3 HS làm bài vào bảng phụ.

Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất

– 3 HS nối tiếp đọc từng phần và giải thích cách làm.

– Nhận xét bài trên bảng phụ.

– Lắng nghe.

Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số:

– HS làm bài, sau đó đổi vở kiểm tra cho nhau.

– Gọi HS đọc và nhận xét bài bạn.

– Nhận xét, tuyên dương HS làm bài tốt.

? Nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số?

– 1 HS đọc yêu cầu bài.

– HS tự làm bài, sau đó đổi chéo vở kiểm tra cho nhau.

a) MSC: 55

Giáo án Toán lớp 4 bài Quy đồng mẫu số các phân số mới nhất, chuẩn nhất

– 3 HS đọc và nhận xét bài bạn.

– 2 HS nêu.

4p

C. Củng cố, dặn dò:

? Nêu cách quy đồng mẫu số các phân số?

– Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo).

– 2 HS nêuSource link edu

Trả lời