Giáo án Phép trừ (2022) mới nhất – Toán lớp 5 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 5 Phép trừ mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Phép trừ

1. Kiến thức:

– Củng cố kĩ năng thực hành phép trừ các STN, STP, PS 

2. Kĩ năng.

– Biết vận dụng vào giải các bài toán tính nhanh, giải toán có lời văn.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán

1. Giáo viên : Thước, phấn màu.

2. Học sinh : Thước kẻ, bút chì.

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I.Ổn định tổ chức

II.  Kiểm tra bài cũ

– hát đầu giờ.

– Yêu cầu HS tính:

x + 524,03 = 649,78

– Yêu cầu HS nêu:
+ Tính chất của phép cộng

+ Cách tìm tp chưa biết

– GV chốt ý

 

– 1 HS làm

– Lớp làm ra nháp

– Nhận xét

III. Bài mới.

1. GTB:

 

– Nêu mục đích tiết học

 

– HS lắng nghe

2. HD luyện tập

2.1.2.1.HĐ1: Phép trừ

MT:  HS được củng cố kiến thức về phép trừ

– cách tìm tp chưa biết

– các tính chất cơ bản

 

– HD HS nắm yêu cầu BT

– Yêu cầu HS tự làm BT

– Tổ chức chữa bài, yêu cầu

– GV chốt đáp án

– GV yêu cầu HS nêu và viết phép trừ dưới dạng tổng quát

+ Nêu các thành phần trong phép trừ

+ Nêu các tính chất cơ bản

– GV chốt:

– GV hỏi:

<?> Vận dụng các quy tắc. t.c có tác dụng gì?
<?> Nêu cách tìm các thành phần chưa biết của phép trừ

– GV chốt ý đúng

 

– Đọc đề

– 1-2 HS TLCH

– Cá nhân làm bài

– 2HS TB – K chữa bài

– 1 vài HS TLCH

– Nhận xét, bổ sung

 

2.2 2.2.HĐ2: Luyện tập

Bài 1:

MT: Củng cố kĩ năng tính trừ, cách thử lại KQ của phép trừ

 

 

– Yêu cầu HS đọc đề

– Yêu cầu HS làm bài và chữa bài  

– GV tổ chức cho HS báo cáo KQ

– GV yêu cầu:

+ Cần lưu ý điều gì khi thực hiện phép trừ?

– GV chốt:

– 1 HS đọc

– 1 vài HS TLCH

– HS làm bài cá nhân

– Báo cáo KQ

– 1 vài HSTLCH

– Nhận xét, bổ sung

Bài 2:

MT: Rèn kĩ năng tìm thành phần chưa biết

– Y/c HS đọc đề bài

– Tổ chức HS làm bài và chữa bài

– GV hỏi:
+ Nêu tìm x ở 1 vài Thợp?

– GV chốt

– 1 HS đọc đề

– HS làm bài cá nhân

–   HS chữa bài

– 1 vài HS TLCH

– Nhận xét, bổ sung

Bài 3:

MT: Ứng dụng KT về phép trừ để giải toán có lời văn

Y/c HS đọc đề bài

– GV HD HS nắm yêu cầu của đề:

– Tổ chức HS làm bài và chữa bài

– Yêu cầu HS đổi vở chữa bài

– GV chốt

Giáo án Toán lớp 5 bài Luyện tập trang 162 mới, chuẩn nhất

– 1 HS đọc đề

– HS làm bài cá nhân

–   HS chữa bài

– 1 vài HS TLCH

– Nhận xét, bổ sung

– HS đổi vở chữa đúng/sai

 

IV. Củng cố

 

V. Dặn dò.

– Nêu cách đặt tính trừ số thập phân, số tự nhiên.

–  GV nhận xét tiết học

– Yêu cầu HS nắm vững và hiểu nội dung bài học.

– 1-2HS trả lời.

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………Source link edu

Trả lời