Giáo án Phép cộng phân số (2022) mới nhất – Toán lớp 4 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 4 Phép cộng phân số mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 4.

Giáo án Toán lớp 4 Phép cộng phân số

I. MỤC TIÊU:

Giúp học sinh:

– Biết cộng hai phân số cùng mẫu số.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: – SGK + Băng giấy; bảng phụ.

HS: – SGK + Vở ô li.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TG

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

5p

A. Kiểm tra bài cũ:

– Gọi HS lên bảng: điền <; >; = ?

Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất

– Nhận xét, đánh giá HS.

– 2HS lên bảng làm bài, lớp làm nháp

Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất

1p

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

– Lắng nghe

12p

2. Hướng dẫn cộng hai phân số cùng mẫu số.

– Nêu: Có một băng giấy, bạn Nam tô màu Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất băng giấy, sau đó Nam tô màu tiếp Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất của băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy?

a. Thực hiện trên băng giấy:

– Hướng dẫn HS gấp đôi 3 lần để chia băng giấy thành 8 phần bằng nhau.

? Băng giấy được chia thành mấy phần bằng nhau?

? Nêu phân số biểu thị phần Nam tô màu lần thứ nhất ?

? Nêu phân số biểu thị phần Nam tô màu lần thứ hai?

? Vậy đã tô màu mấy phần băng giấy ?

b. Cộng hai phân số cùng mẫu số:

? Muốn biết cả hai lần bạn Nam đã tô mấy phần băng giấy ta làm thế nào ?

? Vậy ba phần tám cộng hai phần tám bằng bao nhiêu?

– Viết bảng: Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất

? Em có nhận xét gì về tử số của hai phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất và Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất so với tử số của phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất trong phép cộng Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất?

? Em có nhận xét gì về mẫu số của các phân số trong phép cộng

– Nêu: Từ đó ta có thể tính như sau:

Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất

? Vậy muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta làm như thế nào ?

– Quan sát băng giấy và nghe GV nêu yêu cầu:

Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất

– Thực hành gấp băng giấy và tô màu các phần theo hướng dẫn.

+ Được chia thành 8 phần bằng nhau

– Phân số: Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất

– Phân số: Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất

– Đã tô màu Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất băng giấy.

– Ta phải thực hiện phép cộng hai phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất cộng Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất.

– Ba phần tám cộng hai phần tám bằng năm phần tám.

– Tử số của phân số Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất là 5 bằng tử số của 2 phân số kia cộng lại

– Ba phân số có mẫu số bằng nhau đều bằng 8.

– Lắng nghe và thực hiện lại.

Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất

– Ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

18p

3. Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài 1: Tính.

– Yêu cầu HS làm bài, 2 HS làm bài vào bảng phụ, mỗi em hai phần.

– Gọi HS đọc bài làm.

– Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.

? Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta làm thế nào?

– 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

– 2 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở:

Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất

– 1 HS nêu, lớp theo dõi.

Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm:

– Mời 2 HS lên bảng thực tính giá trị của hai biểu thức.

? Em có nhận xét gì về kết quả của hai biểu thức này?

? So sánh biểu thức Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất?

– Nêu: Đó chính là tính chất giao hoán của phép cộng phân số.

– Khi đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng đó như thế nào?

– 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất

– Có kết quả bằng nhau và bằng Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất.

– Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất

– Lắng nghe và phát biểu tính chất giao hoán của phép cộng phân số.

– Khi đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

Bài 3: Gọi HS đọc bài toán.

? Muốn biết cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho ta làm thế nào?

– Yêu cầu HS làm bài, 1 HS lên bảng.

– Gọi HS đọc bài làm.

– Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt. (Lưu ý HS cách ghi đơn vị trong dạng toán có lời văn liên quan đến phân số).

– 2 HS đọc bài toán, lớp theo dõi.

– Ta thực hiện phép cộng số gạo hai ô tô đã chuyển được với nhau.

Cả hai ô tô chuyển được là:

Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất (số gạo trong kho)

 Giáo án Toán lớp 4 bài Phép cộng phân số mới nhất, chuẩn nhất số gạo trong kho.

4p

C. Củng cố, dặn dò:

? Nêu cách cộng hai phân số cùng mẫu

? Phát biểu tính chất giao hoán của phép cộng phân số?

– Nhận xét tiết học, cchuẩn bị bài sau: Phép cộng phân số (Tiếp theo).

– 2 HS nêu lại

IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Source link edu

Trả lời