Giáo án Ôn tập về số tự nhiên (2022) mới nhất – Toán lớp 5 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 5 Ôn tập về số tự nhiên mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Ôn tập về số tự nhiên

1. Kiến thức:

– Biết cách đọc, viết, so sánh các STN và dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

2. Kĩ năng.

– Biết làm các bài tập về đọc, viết, so sánh các STN và dấu hiệu chia hết cho 2,3,,5,9.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán

1. Giáo viên : Bảng phụ, sgk.

2. Học sinh : sgk, vở, bút..

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I. Ổn định tổ chức:

 II. KTBC:

 

 

 

 

III. Bài mới :

1. GTB:

– Hát đầu giờ

– GV hỏi:
+ Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

– GV nhận xét, đánh giá

– Nêu mục đích tiết học

– 2-3 HSTB TLCH

– Nhận xét, bổ sung

2. HD luyện tập

Bài 1:

MT: HS củng cố kĩ năng đọc STN, cấu tạo STN, giá trị STN

– HD HS nắm yêu cầu BT
+ Đọc số

+ Nêu giá trị của c/s 5 trong mỗi số

– Yêu cầu HS tự làm BT

– Tổ chức chữa bài, yêu cầu HS TLCH:

+ Vì sao xác định được giá trị của c/s 5?

+ Nêu cách đọc STN

– GV chốt đáp án

– Đọc đề

– HS TLCH

– Cá nhân làm bài

– 2HS TB – K chữa bài

– 1 vài HS TLCH

– Nhận xét, bổ sung

Bài 2:

MT: Củng cố

– KT về xếp thứ tự các STN

– KT về dãy số chẵn (lẻ) liên tiếp

– Yêu cầu HS đọc đề bài

– Yêu cầu HS làm bài

– GV tổ chức cho HS báo cáo

– GV hỏi:

+ Vì sao con điền được số ở chỗ chấm?

+ Các STN liên tiếp hơn kém nhau ntn?

– 1 HS đọc

– HS làm bài cá nhân

– Báo cáo KQ

– 1 vài HSTLCH

– Nhận xét, bổ sung

Bài 3:

MT:Củng cố

– Kĩ năng so sánh các STN

– Kĩ năng nhân, chia nhẩm với 10, 100…

– Y/c HS đọc đề bài

– Tổ chức HS làm bài và chữa bài

– GV chuẩn hóa

– GV hỏi:

+ Quy tắc so sánh 2 STN?
+ Cách nhân, chia  nhẩm với 10, 100…

– 1 HS đọc đề

– HS làm bài cá nhân

–   HS chữa bài

– Nhận xét, bổ sung

Bài 4:

MT: Củng cố kĩ năng so sánh sắp xếp các STN theo thứ tự

– Y/c HS đọc đề bài

– Tổ chức HS làm bài và chữa bài

– GV chuẩn hóa

– GV hỏi: Nêu cách so sánh nhanh

– GV chốt câu TL đúng

– 1 HS đọc đề

– HS làm bài cá nhân

–   HS chữa bài

– Nhận xét, bổ sung

Bài 5:

MT: Củng cố KT các dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9

– Tổ chức cho HS làm bài

– Tổ chức cho HS chữa bài theo hình thức tiếp sức

– GV chốt đáp án đúng và hỏi cách làm

– HS làm bài cá nhân

– 2 nhóm thi tiếp sức và TLCH

– Nhận xét, bổ sung

IV. Củng cố:

 

V. Dặn dò:

– Nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

– Nhận xét, dặn xem lại bài, chuẩn bị bài sau: Ôn tập về phân số.

– HS phát biểu.

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………Source link edu

Trả lời