Giáo án Một số dạng bài toán đã học (2022) mới nhất – Toán lớp 5 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

1. Kiến thức:

– Củng cố hệ thống các dạng toán đã học

2. Kĩ năng.

– Ôn luyện kĩ năng giải toán có lời văn, các dạng toán cơ bản đã học

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán

1. Giáo viên : bảng phụ, thước kẻ.

2. Học sinh : Thước kẻ, bút chì. 

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I.Ổn định tổ chức

II.  Kiểm tra bài cũ

III. Bài mới.

1. GTB:

– hát đầu giờ.

– Nêu mục đích tiết học

– HS lắng nghe

2. HD luyện tập

2.1.HĐ1: ôn tập

MT: Củng cố KT về các dạng toán có lời văn đã học

– Tìm TBC

– Tìm 2 số khi biết hiệu – tỉ, tổng – tỉ, tổng hiệu

– Bài toán rút về đơn vị

– Bài toán tỉ số %

– Bài toán chuyển động đều

– Bài toán có ND hình học

– Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi thống kê các dạng toán đã học

– Nêu cách giải 1 số dạng toán

– GV chốt và ghi vắn tắt các dạng cơ bản

+ Cách giải các dạng:

+ Các dạng liên quan đến chuyển động

– HS thảo luận nhóm 2 thống kê

– Nhận xét, bổ sung

– 1 vài HSTLCH

– 1-2 HS TB nêu lại các CT vừa ôn

2.2.HĐ2: Luyện tập

Bài 1:

MT: Củng cố kĩ năng giải toán về tìm số TBC

– Y/c HS đọc đề bài

– Tổ chức HS làm bài và chữa bài

– GV hỏi:
+ Bài tập thuộc dạng nào?

+ Nêu cách tìm số TBC?

– GV chốt:

– 1 HS đọc đề

– HS làm bài cá nhân

–   HS chữa bài

– 1 vài HS TLCH

– Nhận xét, bổ sung

Bài 2:

MT: Rèn kĩ năng giải toán về diện tích

– Y/c HS đọc đề bài

– Tổ chức HS làm bài và chữa bài

– Bao quát HD thêm cho HS yếu

– Yêu cầu HS đổi vở chữa bài

– GV hỏi:

+ Bài toán liên quan đến những dạng toán cơ bản nào?

– 1 HS đọc đề

– HS làm bài cá nhân

–   HS chữa bài

– 1 vài HS TLCH

– Nhận xét, bổ sung

– HS đổi vở chữa đúng/sai

Bài 3:

MT: Rèn kĩ năng giải toán liên quan đến rút về đơn vị

– Yêu cầu HS đọc đề và phân tích đề

– Nêu cách làm sau khi HS chữa bài

– Nhận xét, chốt đáp án đúng

– GV hỏi: Bài toán liên quan đến dạng toán cơ bản nào?

– Đọc, phân tích đề

– Cá nhân làm bài

– 2 HS làm ở phiếu to

– Báo cáo KQ

– Nhận xét, bổ sung

IV. Củng cố

V. Dặn dò.

– Nêu các ND đã được ôn tập

–  GV nhận xét tiết học

– Yêu cầu HS nắm vững và hiểu nội dung bài học.

– 2-3 HS TLCH

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………Source link edu

Trả lời