Giáo án Luyện tập trang 9 (2022) mới nhất – Toán lớp 5 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 5 Luyện tập trang 9 mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Luyện tập trang 9

1. Kiến thức:

Giúp học sinh:

– Nhận biết các phân số thập phân.

2. Kĩ năng.

– Chuyển một phân số thành phân số thập phân.

– Giải bài tập về tìm giá trị một phân số của một số cho trước.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán

1. Giáo viên : Bảng phụ, phấn màu.

2. Học sinh : Thước kẻ, bút chì.

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I.Ổn định tổ chức

II. Kiểm tra bài cũ

– Hát đầu giờ.

– GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập

– GV nhận xét.

– học sinh hát

– 2 HS lên bảng.

Lớp nhận xét

III. Bài mới.

1. Giới thiệu bài

2. HD luyện tập

HĐ1: Bài 1.

MT: Giúp học sinh biết đọc các phân số thập phân trên tia số.

 

 

HĐ2: Bài 2.

MT: Rèn kĩ năng :Chuyển một phân số thành phân số thập phân.

GV giới thiệu mục tiêu tiết học và ghi bảng.

:

– GV vẽ tia số

– GV gọi HS nhận xét

? Đọc các PS thập phân trên tia số

:

? Yêu cầu của BT là gì

– HS làm bài

– Chữa bài: Giáo án Toán lớp 5 bài Luyện tập trang 9 mới, chuẩn nhất

 

– 1 HS lên bảng làm

Lớp làm vào vở

– HS nhận xét và đọc PS

– TL: Viết các PS đã cho thành PS thập phân

– 2 HS lên bảng

Lớp làm vở

HĐ3: Bài 3.

MT: Rèn kĩ năng :Chuyển một phân số thành phân số thập phân.

:

? Yêu cầu của BT

– HS làm bài

– Cả lớp chữa bài

– TL:

Viết các PS đã cho thành PS thập phân có MS là 100.

HĐ4: Bài 4.

MT: Rèn kĩ năng so sánh 2 phân số thập phân.

:

? Nêu yêu cầu và suy nghĩ để nêu cách giải

? Cách so sánh Giáo án Toán lớp 5 bài Luyện tập trang 9 mới, chuẩn nhất

 

– Tiến hành so sánh từng PS.

– TL: QĐMS

Giáo án Toán lớp 5 bài Luyện tập trang 9 mới, chuẩn nhất

HĐ5: Bài 5.

MT: Rèn kĩ năgg giải bài tập về tìm giá trị một phân số của một số cho trước.

:

– Đọc và tóm tắt miệng BT

? Em hiểu câu “Số học sinh giỏi toán bằng 3/10 số học sinh cả lớp”

– Yêu cầu HS trình bày bài giải:

Số HS giỏi Toán là:

Giáo án Toán lớp 5 bài Luyện tập trang 9 mới, chuẩn nhất  (học sinh)

Số HS giỏi Tiếng Việt là:

Giáo án Toán lớp 5 bài Luyện tập trang 9 mới, chuẩn nhất  (học sinh)

ĐS: 9 học sinh

        6 học sinh

– GV kiểm tra vở một số HS

 

 

– TL: Nếu số HS trong lớp được chia thành 10 phần thì số HS giỏi chiếm 3 phần

IV. Củng cố

 

V. Dặn dò.

– Yêu cầu hs  nhắc lại nội dung tiết học.

–  GV nhận xét tiết học

– Yêu cầu HS nắm vững và hiểu nội dung bài học.

– 1,2 học sinh trả lời.

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………Source link edu

Trả lời