Giáo án Luyện tập trang 143 (2022) mới nhất – Toán lớp 4 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 4 Luyện tập trang 143 mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 4.

Giáo án Toán lớp 4 Luyện tập trang 143

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS:

– Nhận biết được hình thoi và một số đặc điểm của nó.

– Tính được diện tích hình thoi.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: – SGK + Bảng phụ.

HS: – SGK + Vở ô li.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TG

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

5p

A. Kiểm tra bài cũ:

– Gọi HS lên bảng viết công thức và nêu quy tắc tính diện tích hình thoi.

– Nhận xét, đánh giá HS.

– 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

– Lớp nhận xét.

1p

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn HS làm bài tập:

– Lắng nghe

10p

Bài 1: Tính diện tích hình thoi, biết…

– Yêu cầu HS vận dụng công thức tính diện tích hình thoi đã học để làm bài.

– Lưu ý HS hai đường chéo phải có cùng đơn vị đo.

– Gọi HS đọc bài làm.

– Gọi HS nhận xét bài trên bảng phụ.

– Nhận xét, chốt bài.

? Nêu cách tính diện tích hình thoi?

– 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

– Lớp vận dung kiến thức đã học làm bài vào vở, 2 HS làm bảng phụ.

a, S = (19 x 12): 2 = 114 (cm2)

b, Đổi 7 dm = 70 cm.

S = (30 x 70): 2 = 10 5 (cm2)

– 3 HS đọc bài làm.

– Nhận xét bài trên bảng phụ.

– 1 HS nêu.

10p

Bài 2: Gọi HS đọc bài toán.

– Yêu cầu HS suy nghĩ làm bài, 1 HS làm bài vào bảng phụ.

Chú ý giúp đỡ HS còn lung túng trong quá trình làm bài.

– Gọi HS đọc bài làm.

– Gọi HS nhận xét bài trên bảng phụ.

– Nhận xét, chốt bài.

? Muốn tính diện tích của miếng kính ta làm thế nào?

– 1 HS đọc bài toán.

– 1 HS làm bài vào bảng phụ, lớp làm bài vào vở.

Diện tích miếng kính là:

(14 10) : 2 = 70 (cm2)

70 cm2

– 3 HS đọc bài làm.

– Nhận xét bài trên bảng phụ.

– Muốn tính diện tích của miếng kính ta lấy tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

Bài 3: (HD HS nếu còn thời gian).

– Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

– Yêu cầu HS vẽ, cắt và ghép bốn hình tam giác để được một hình thoi như mẫu.

– Yêu cầu HS tính diện tích hình thoi vừa ghép được.

– Củng cố cách tính diện tích hình thoi.

– 2 HS đọc yêu cầu.

– Thực hành cắt ghép theo GV hướng dẫn.

Giáo án Toán lớp 4 bài Luyện tập trang 143 mới nhất, chuẩn nhất

b) Độ dài hai đường chéo là:

2 x 2 = 4 (cm)

2 x 3 = 6 (cm)

Diện tích hình thoi là:

(4 x 6) : 2 = 12 (cm2)

Đáp số: 12 cm2

10p

Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

– Yêu cầu HS gấp hình thoi như mẫu để kiểm tra các đặc điểm sau đây của hình thoi:

+ Bốn cạnh đều bằng nhau.

+ Hai đường chéo vuông góc với nhau.

+ Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

? Hình thoi có đặc điểm gì?

– 1 HS đọc yêu cầu bài.

– HS làm theo hướng dẫn.

– Nêu nhận xét của cá nhân.

4p

C. Củng cố, dặn dò:

? Nêu cách tính diện tích hình thoi?

– Hệ thống kiến thức bài học.

– Nhận xét giờ học.

– Dặn HS về chuẩn bị bài: Luyện tập chung.

– 2 HS trả lời, lớp lắng nghe.

– 2 HS nêu.

IV. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Source link edu

Trả lời