Giáo án Luyện tập trang 141 (2022) mới nhất – Toán lớp 5 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 5 Luyện tập trang 141 mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Luyện tập trang 141

1. Kiến thức:

– Củng cố cách tính quãng đường.

– Rèn luyện kĩ năng tính toán.

2. Kĩ năng.

– Vận dụng CT để giải quyết 1 số bài toán có liên quan đến thực tế.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán

1. Giáo viên : Bảng phụ, sgk.

2. Học sinh : sgk, vở, bút..

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

 I. Ổn định tổ chức:

II. KTBC:

– Hát đầu giờ

– GV hỏi:
+ Nêu công thức và quy tắc tính quãng đường?

+Nêu những lưu ý khi tính quãng đường?

– GV nhận xét, đánh giá

– 2-3 HSTB TLCH

– Nhận xét, bổ sung

III. Bài mới :

1. GTB:

– Nêu mục đích tiết học

– HS lắng nghe

2. HD luyện tập

Bài 1:

MT: Luyện kĩ năng tính quãng đường khi biết vận tốc và thời gian tương ứng

– Yêu cầu HS tự làm BT

– Tổ chức chữa bài, yêu cầu

– GV lưu ý TH3 phải đổi đơn vị đo. Vì sao cần phải đổi đơn vị đo thời gian

– GV chốt đáp án

– Cá nhân làm bài

– HS TB chữa bài

– 1 vài HS TLCH

– Nhận xét, bổ sung

Bài 2:

MT: Luyện kĩ năng tính quãng đường khi biết vận tốc (TH phải tính thời gian trước khi tìm quãng đường)

– Yêu cầu HS đọc đề bài và hỏi:

+ Đề bài yêu cầu làm gì?

– Yêu cầu HS làm bài

– GV tổ chức cho HS báo cáo KQ

+ Lưu ý bước tìm thời gian

+ Đổi đơn vị đo tương ứng

– GV chuẩn hóa

– 1 HS đọc

– 1 vài HS TLCH

– HS làm bài cá nhân vào sgk

– Báo cáo KQ

– 1 vài HSTLCH

– Nhận xét, bổ sung

Bài 3:

MT: HS biết vận dụng CT tính quãng đường để giải các bài toán liên quan đến thực tế

– Y/c HS đọc đề bài

– GV HD HS nắm yêu cầu của đề

+ Có tìm ngay được quãng đường?

+ Có những cách đổi nào?

– Tổ chức HS làm bài và chữa bài

– GV chuẩn hóa

– GV chốt:

– 1 HS đọc đề

– HS làm bài cá nhân

–   HS chữa bài

– Nhận xét, bổ sung

Bài 4:

MT: Vận dụng KT để giải bài tập có liên quan đổi đơn vị đo  thời gian

– Tổ chức cho HS làm BT

– HD HS làm bài và chữa bài

– HD thêm cho HS yếu

– Tổ chức cho HS đổi vở soát bài

– GV chốt đáp án đúng

– HS làm bài cá nhân

– HS chữa bài

– Nhận xét, bổ sung

– HS đổi vở chữa bài

IV.Củng cố:

V: Dặn dò:

– Nêu cách tính quãng đường.

– Nhận xét, dặn xem lại bài, chuẩn bị bài sau: Thời gian.

 

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………Source link edu

Trả lời