Giáo án Luyện tập chung trang 79 (2022) mới nhất – Toán lớp 5 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 79 mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 79

1. Kiến thức:

–  Giúp HS củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với STP.

2. Kĩ năng.

–  Rèn kĩ năng giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán

1. Giáo viên : Bảng phụ.

2. Học sinh : Thước kẻ, bút chì.

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I.Ổn định tổ chức

II.Kiểm tra bài cũ

– Hát đầu giờ.

– GV hỏi:

+ Nêu cách tìm 1 số khi biết giá trị phần trăm của số đó?

– GV nhận xét, cho điểm

– học sinh hát.

– 2 HS lên bảng

– Nhận xét, bổ sung

III. Bài mới.

1. Giới thiệu bài:

 

– Nêu mục đích tiết học

 

– HS lắng nghe

2. Các hoạt động chính:

2.1 HĐ1. Luyện tập thực hành.

   

Bài 1:

MT: HS được củng cố các kĩ năng thực hiện

Các phép tính với STP

– GV yêu cầu HS đặt tính rồi tính.

– 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

– GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng cả về cách đặt tính lẫn kết quả tính.

– GV nhận xét và cho điểm HS.

– 1 HS nhận xét, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

Bài 2:

MT: HS rèn kĩ năng tính GTBT

– GV cho HS đọc đề bài và làm bài. Trước khi HS làm bài cũng có thể hỏi về thứ tự thực hiện các phép tính trong

 từng biểu thức.

– 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

– GV cho HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

– 1 HS nhận xét bài làm của bạn, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

 

 

Bài 3:

MT: Củng cố kỹ năng giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

 

– GV gọi HS đọc đề bài toán trước lớp.

– 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

– GV yêu cầu HS khá tự làm bài, sau đó đi hướng dẫn HS kém.

– 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

– GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

– HS cả lớp theo dõi bài chữa của GV, sau đó tự kiểm tra bài của mình.

Bài 4:

MT: Củng cố kỹ năng giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

 

– GV gọi HS đọc đề bài toán.

– 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

– GV cho HS tự làm bài và báo cáo kết quả bài làm trước lớp.

– GV nhận xét.

– HS làm bài và trả lời: Khoanh vào C.

IV. Củng cố

 

V. Dặn dò.

– Yêu cầu hs  nhắc lại nội dung tiết học.

–  GV nhận xét tiết học

– Yêu cầu HS nắm vững và hiểu nội dung bài học.

– 1,2 học sinh trả lời.

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………Source link edu

Trả lời