Giáo án Luyện tập chung trang 47 (2022) mới nhất – Toán lớp 5 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 47 mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 47

1. Kiến thức: Củng cố cách viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số TP theo các đơn vị đo khác nhau.

2. Kĩ năng:

Viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số TP theo các đơn vị đo khác nhau.

Luyện giải toán

3. Thái độ: Yêu thích môn học và tích cực tham gia các hoạt động học tập.

1. Giáo viên: Bảng phụ, bút dạ.

2. Học sinh: SGK, vở, bút.

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I. Ổn định tổ chức

II. KTBC

– Cho HS hát

– Gọi HS chữa bài

– Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo diện tích liền kề. → nhận xét, điểm

– HS hát đầu giờ

– 1 HS lên bảng

→ nhận xét

III. Bài mới

   

1. Giới thiệu

– Nêu mục đích, yêu cầu giờ học

 

2. Nội dung

   

+ Bài 1: Viết số TP thích hợp vào chỗ trống

MT: HS viết đúng số đo độ dài dưới dạng STP.

– Gọi HS đọc yêu cầu

– Nêu cách đổi đơn vị đo độ dài dưới dạng số TP.

– Gọi HS lên bảng

→ n.xét

– 1 HS đọc

– Vài HS nêu

2 HS lên bảng, mỗi em 1 cột. Cả lớp làm vở

→ n.xét

– Trong bảng đơn vị đo độ dài, mỗi hàng đơn vị đo ứng với mấy chữ số.

– 2 – 3 HS trả lời

+ Bài 2: Đổi đơn vị đo bằng kg

MT: HS viết được các số đo KL dưới dạng STP

– Gọi HS đọc yêu cầu

– Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo khối lượng liền kề

– 1 HS đọc

– Vài HS nêu

– Gọi HS lên bảng

→ n.xét

– 2 HS lên bảng – n.xét

+ Bài 3: Viết số đo dưới dạng m2

MT: HS viết được các số đo DT bằng đơn vị m2 có sử dụng STP

– Gọi HS đọc yêu cầu và lên bảng

→ n.xét

– Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo diện tích liền kề.

– Trong bảng đơn vị đo diện tích mỗi hàng đơn vị đo ứng với mấy chữ số.

– 1 HS đọc

– 2 HS lên bảng → NX

– 2 – 3 HS TL

+ Bài 4: HCN

P = 0,15km

b = Giáo án Toán lớp 5 bài Luyện tập chung trang 47 mới, chuẩn nhất a

S = ? m2 = ? ha

– Gọi HS đọc đề

– Đề bài cho biết gì ? Hỏi gì ?

– Muốn tính diện tích HCN cần biết gì ?

– Gọi HS lên bảng

→ nhận xét

– 1 HS đọc

– 2-3 HS TL

– 1 HS lên bảng. Cả lớp làm vở → n.xét

IV. Củng cố

 

V. Dặn dò.

– Yêu cầu hs  nhắc lại nội dung tiết học.

–  GV nhận xét tiết học

– Yêu cầu HS nắm vững và hiểu nội dung bài học.

– 1,2 học sinh trả lời.

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………Source link edu

Trả lời