Giáo án Luyện tập chung trang 153 (2022) mới nhất – Toán lớp 4 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 153 mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 4.

Giáo án Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 153

I. MỤC TIÊU:

Giúp học sinh:

– Thực hiện được các phép tính với phân số.

– Biết tìm phân số của một số và tính được diện tích hình bình hành.

– Giải được bài toán liên quan đến tìm một trong hai số biết tổng (hiệu) của hai số đó.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: – SGK + Bảng phụ.

HS: – SGK + Vở ô li.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TG

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

5p

A. kiểm tra bài cũ:

? Muốn cộng, trừ hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?

? Nêu cách thực hiện nhân, chia phân số?

– Nhận xét, đánh giá HS.

– 3 – 4 HS trả lời, lớp theo dõi nhận xét.

1p

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2. Hướng dẫn HS làm bài tập:

– Lắng nghe

30p

Bài 1: Tính:

– Yêu cầu HS làm bài vào vở, 2HS làm bài vào bảng phụ.

Chú ý Giúp học sinh hoàn thành bài tập.

– Gọi HS đọc bài làm.

– Gọi HS nhận xét bài trên bảng phụ.

– Nhận xét, chốt cách thực hiện cộng, trừ, nhân, chia phân số.

– 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

– 2 HS làm bài vào bảng phụ.

Giáo án Toán lớp 4 bài Luyện tập chung trang 153 mới nhất, chuẩn nhất

Bài 2: Gọi HS đọc bài toán.

? Bài toán cho biết gì?

? Bài yêu cầu gì?

? Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm thế nào?

– Yêu cầu HS làm bài, 1 HS làm bài vào bảng phụ.

– Gọi HS đọc bài làm.

– Gọi HS nhận xét bài trên bảng phụ.

– Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.

? Nêu cách tính diện tích hình bình hành?

– 1 HS đọc bài toán.

– Một hình bình hành có độ dài đáy là 18cm, chiều cao bằng Giáo án Toán lớp 4 bài Luyện tập chung trang 153 mới nhất, chuẩn nhất độ dài đáy.

– Bài yêu cầu tính diện tích hình bình hành.

– Ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng đơn vị đo.

– 1 HS làm bài vào bảng phụ, lớp làm bài vào vở.

Chiều cao của hình bình hành là:

18 x Giáo án Toán lớp 4 bài Luyện tập chung trang 153 mới nhất, chuẩn nhất = 10 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

18 x 10 = 180 (cm2)

 180 cm2

– 1 HS nêu, lớp lắng nghe.

Bài 3: Gọi HS đọc bài toán.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

? Nêu các bước giải bài toán?

– Yêu cầu HS làm bài, 1 HS làm bài vào bảng phụ.

Chú ý giúp đỡ HS còn lúng túng khi làm bài. HS có thể lựa chọn nhiều cách làm khác nhau để giải bài toán.

– Gọi HS đọc bài làm.

– Gọi HS nhận xét bài trên bảng phụ.

– Nhận xét, chốt bài.

? Muốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ta làm thế nào?

– 1 HS đọc bài toán.

– Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

– 1 HS nêu;

– Làm bài cá nhân, 1 HS làm bài vào bảng phụ.

Ta có sơ đồ:

Giáo án Toán lớp 4 bài Luyện tập chung trang 153 mới nhất, chuẩn nhất

Gian hàng đó có số ô tô là:

63 : (2 + 5) x 5 = 45 (chiếc)

 45 chiếc

– 1 HS nêu, lớp lắng nghe.

Bài 4: Gọi HS đọc bài toán.

? Bài toán thuộc dạng toán gì?

? Nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

– Yêu cầu HS làm bài, 1 HS làm bài vào bảng phụ.

– Gọi HS đọc bài làm.

– Gọi HS nhận xét bài trên bảng phụ.

– Nhận xét, chốt bài.

? Muốn tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó ta làm thế nào?

Bài 5: ( Hướng dẫn HS nếu còn thời gian).

– 1 HS đọc bài toán.

– Bài toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

– 1 HS nêu, lớp nhận xét.

– 1 HS làm bài vào bảng phụ, lớp làm bài vào vở.

Ta có sơ đồ:

Giáo án Toán lớp 4 bài Luyện tập chung trang 153 mới nhất, chuẩn nhất

Tuổi của con là:

35 : (9 – 2 ) x 2 = 10 (tuổi)

 10 tuổi.

4p

C. Củng cố, dặn dò:

? Nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó.

– Hệ thống nội dung bài học.

– Nhận xét tiết học.

– Dặn HS chuẩn bị bài: Tỉ lệ bản đồ.

– HS nêuSource link edu

Trả lời