Giáo án Hình tròn. Đường tròn (2022) mới nhất – Toán lớp 5 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 5 Hình tròn mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5Hình tròn. Đường tròn

1. Kiến thức: -Nhận biết được về hình tròn ,đường tròn và các yếu tố của hình tròn như: tâm,bán kính,đường kính

2. Kĩ năng:  -Biết sử dụng compa để vẽ hình tròn.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán

1. Giáo viên : Chuẩn bị bảng phụ và bộ đồ dạy học toán 5

2. Học sinh: Thước kẻ, compa.

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I. Ổn định tổ chức

II. Bài cũ

– Hát đầu giờ

– Gọi 2 HS lên tính diện tích hình thang MNPQ, biết đáy lớn bằng 20cm,đáy bé bằng 2/5 độ dài đáy lớn,đường cao gấp 2 lần đáy bé.

– GV đánh giá kết quả,đánh giá HS

– 2 HS lên bảng

– Lớp làm nháp

– Nhận xét bài làm của bạn

III. Bài mới

   

1.GTB

– GV nêu mục tiêu giờ học ,ghi đầu bài lên bảng.

– HS ghi vở

2.Các hoạt động chính

HĐ1:Giới thiệu về hình tròn ,đường tròn

MT: HS nhận biết về + hình tròn

+ đường tròn

+ các yếu tố của hình tròn ( tâm, bán kính, đường kính)

– GV đưa ra 1 tấm bìa hình tròn ,chỉ tay trên mặt tấm bìa và nói:”Đây là hình tròn”

– GV dùng compa vẽ trên bảng một hình tròn rồi nói:”Đầu chì của compa vạch ra một đường tròn”.

– Điểm chính giữa hình tròn là tâm.Bây giờ côlấy một điểm trên đường tròn ,nối tâm với điểm đó ,đoạn thẳng vừa được nối chính là bán kính của hình tròn.

– HS quan sát

– HS dùng compa vẽ trên giấy một hình tròn.

– HS quan sát và thao tác tìm bán kính đường tròn

Rút ra kết luận : Tất cả các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau.

– HS thực hiện và nhận xét:Đường kính gấp 2 lần bán kính.

 

– GV giới thiệu tiếp cách tạo dựng đường kính:”Đoạn thẳng nối 2 điểm của đường tròn đi qua tâm  là đường kính”

 

HĐ2:Luyện tập thực hành

Bài 1+2 :

Rèn luyện kỹ năng sử dụng compa để vẽ hình tròn.

– GV cho HS vẽ hình tròn vào vở

– GV đi nhắc nhở ,uốn nắn và giúp đỡ những HS còn chậm.

– HS thực hành vẽ hình tròn bằng compa vào vở

Bài 3:

Rèn luyện kỹ năng về phối hợp đường tròn và hai nửa đường tròn .

– GV cho HS nxét hình vẽ trong sgk và thực hành vẽ vào vở.

– GV đi kiểm tra ,uốn nắn HS

Lưu ý:cách sử dụng compa cho đúng.

– HS quan sát ,nhận xét và thực hành.

IV.Củng cố

 

 

V. Dặn dò

? GV : Đưa ra tấm bìa hình tròn ,cho HS lên chỉ

+ Đường tròn

+ Hình tròn

? Bán kính của hình tròn

? Đường kính

? Đường kính so với bán kính như thế nào?

–  GV nhận xét tiết học

– Yêu cầu HS nắm vững và hiểu nội dung bài học.

– 1 vài HS lên chỉ và xác định bán kính, đường kính

– Nhận xét, bổ sung

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………Source link edu

Trả lời