Giáo án Héc-ta (2022) mới nhất – Toán lớp 5 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 5 Héc-ta mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Héc-ta

1. Kiến thức:

– Biết tên gọi, ký hiệu, độ lớn của đơn vị đo diện tích hec-ta. Mối quan hệ giữa héc-ta và mét vuông.

2. Kĩ năng.

– Biết chuyển đổi các số đo diện tích trong quan hệ với héc-ta, vận dụng để giải các bài toán có liên quan.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán

1. Giáo viên : Bảng phụ, phấn màu.

2. Học sinh : Thước kẻ, bút chì.

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản

Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

I.Ổn định tổ chức

II. Kiểm tra bài cũ

– Hát đầu giờ.

– Gọi 2 HS làm bài: Điền dấu >, <, =

6 m2 56 dm………….. 656 dm2

4500 m2       ………….. 450 dam2

4m2 79 dm2 ………….. 5m2

– học sinh hát.

– 2 HS lên bảng

 

 

– GV nhận xét.

– HS khác nhận xét

III. Bài mới

   

1. Giới thiệu bài

– Chúng ta tiếp tục học các đơn vị đo diện tích

– HS nghe

2. HD luyện tập.

HĐ1:Giới thiệu đơn vị đo DT héc-ta

MT: Biết tên gọi, ký hiệu, độ lớn của đơn vị đo diện tích hec-ta. Mối quan hệ giữa héc-ta và mét vuông.

– Để đo DT một thửa ruộng, khu rừng, ao, hồ… người ta thường dùng đơn vị đo là héc-ta

– 1 héc-ta bằng 1 hec-tô-mét vuông và ký hiệu là ha.

 

1hm2 = 10000m2

1 ha = 10.000m2

HĐ2:. Luyện tập

   

Bài 1: Củng cố về đổi ra đv đo DT ha

– Yêu cầu học sinh tự làm bài sau đó cho HS chữa bài.

– GV nhận xét đúng sai, yêu cầu HS giải thích cách làm một số câu

– 4 HS lên bảng

– HS nêu rõ cách làm của một số phép đổi

Bài 2: Củng cố về đổi từ đơn vị ha ra đv km2

GV yêu cầu HS đọc đề và tự làm

– 1 HS đọc đề

Lớp làm vở BT

– GV gọi HS nêu KQ.

Nhận xét. HS.

2220…… ha = 222 km2

– Vậy DT rừng CP là 222km2

Bài 3: Củng cố về đổi đv đo DT và so sánh

? Yêu cầu HS đọc đề và làm mẫu 1 phần trước lớp

85 km2 < 850 ha

Ta có 85 km2 = 8500 ha

Vậy điền  S.

– HS theo dõi mẫu

– Yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại, gọi HS báo cáo kết quả làm bài trước lớp

– HS làm bài

Bài 4: Củng cố về giải toán

– Gọi HS đọc đề

– Yêu cầu HS tự làm

  12 ha = 120 000m2

Tòa nhà chính của trường có diện tích là:

Giáo án Toán lớp 5 bài Héc-ta mới, chuẩn nhất

Đ/S: 3000m2

– 1 HS đọc

– 1 HS làm bài trên bảng lớp. HS cả lớp làm bài vào vở BT

– GV nhận xét bài làm của HS, sau đó nhận xét.

 

IV. Củng cố

V. Dặn dò.

– Yêu cầu hs  nhắc lại nội dung tiết học.

–  GV nhận xét tiết học

– Yêu cầu HS nắm vững và hiểu nội dung bài học.

– 1,2 học sinh trả lời.

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 Source link edu

Trả lời