Giáo án Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (2022) mới nhất – Toán lớp 5 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

1. Kiến thức:

–  Hình thành được biểu tượng về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của HHCN

–  Biết  tính và công thức tính SXQ và STP của HHCN

2. Kĩ năng:

–  Vận dụng được các quy tắc tính diện tích  để giải 1 số bài toán có liên quan.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán.

1. Giáo viên  

– Phiếu to, bút dạ

– Một số hình chữ nhật ,lập phương ,bảng phụ vẽ hình.

2. Học sinh:    Một số đồ vật có hình dạng HHCN; HLP.

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I. Ổn định tổ chức

II. Bài cũ

– Hát đầu giờ.

– ? Nêu đặc điểm của HHCN?

? So sánh diện tích các mặt của HHCN?

– GV nhận xét ,đánh giá.

– 2HS lên bảng

– Lớp nhận xét

III. Bài mới

   

1.GTB

– GV nêu m.tiêu và ghi tên bài lên bảng

– HS ghi vở

2.Các hoạt động chính

HĐ1: HD HS hình thành khái niệm cách tính SXQ và STP của HHCN

– GV đưa ra mô hình trực quan về hình hộp chữ nhật ; y/c HS quan sát

+ SXQ = tổng S của 4 mặt bên

– Yêu cầu HS chỉ SXQ của HHCN trên hình đã triển khai

– GV chốt: SXQ = SHCN ( ghép bởi 4 mặt bên)

– GV nêu bài toán về SXQ

? Cách tính SXQ dựa vào hình đã triển khai

– GV nhận xét

– GV gthiệu STP và HD HS tính STP tương tự như cách xác đinh công thức tính SXQ

– HS quan sát và nhận xét

– HS nêu

– Hs quan sát

– Chỉ rõ 3 kích thước HHCN

 HĐ3: Luyện tập

Bài 1:

MT: Củng cố kiến thức về tính SXQ – STP của HHCN

– Y/c HS đọc đề bài 1 ,điền vào bảng sgk

– Y/c 1 số HS đọc kết quả

– GV đánh giá làm bài của HS

– HS làm bài

– HS khác nhận xét.

Bài 2:
MT: Củng cố kiến thức về tính SXQ – STP của HHCN để giải toán có liên quan

– GV y/c đọc kỹ đề bài

– HD HS nắm yêu cầu BT
– Tổ chức cho HS làm bài và chữa bài

– GV bao quát HS yếu

– GV chuẩn hóa:

– HS đọc kỹ đề bài và làm bài vào vở.

– 1 vài HS báo cáo

– Nhận xét, bổ sung

IV. Củng cố

 

V. Dặn dò

– Nhắc lại cách tìm SXQ và STP của HHCN

–  GV nhận xét tiết học

– Yêu cầu HS nắm vững và hiểu nội dung bài học.

– 1 vài HS nhắc lại

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………Source link edu

Trả lời