Giáo án Chia một số thập phân cho một số thập phân (2022) mới nhất – Toán lớp 5 – 2023


Với Giáo án Toán lớp 5 Chia một số thập phân cho một số thập phân mới nhất, chi tiết giúp các Thầy, Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5.

Giáo án Toán lớp 5 Chia một số thập phân cho một số thập phân

1. Kiến thức:

–  Giúp HS biết: Thực hiện phép chia 1 số TP cho 1 số TP

2. Kĩ năng.

– HS biết vận dụng giải các BT có liên quan đến chia 1 STP cho 1 STP.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán

1. Giáo viên : Bảng phụ ghi quy tắc chia.

2. Học sinh : Thước kẻ, bút chì.

Nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I.Ổn định tổ chức

II.Kiểm tra bài cũ

– Hát đầu giờ.

– GV hỏi:

+ Nêu cách chia  1 STN cho 1 STN còn dư? Cho VD?

– GV nhận xét, cho điểm

– học sinh hát.

– 2 HS lên bảng

– Nhận xét, bổ sung

III. Bài mới.

1. Giới thiệu bài:

– Nêu mục đích tiết học

– HS lắng nghe

2. Các hoạt động chính:

2.1 HĐ1. Hướng dẫn thực hiện chia một số thập phân cho một số thập phân

MT: HS biết cách chia 1 STP cho 1 STP

a) Ví dụ 1

* Hình thành phép tính

– GV nêu bài toán ví dụ:

– GV hướng dẫn HS phân tích đề bài.

– HS nghe và tóm tắt lại bài toán.

– GV yêu cầu HS đọc phép tính tính cân nặng của 1 dm thanh sắt đó.

* Đi tìm kết quả

– HS nêu phép tính 23,56 : 6,2.

– GV: Hãy áp dụng tính chất trên để tìm kết quả của phép chia: 23,56 : 6,2

– GV yêu cầu HS nêu cách làm và kết quả của mình

– HS trao đổi nhóm 2

– HS có thể làm theo nhiều cách khác nhau.

– Một số HS trình bày cách làm

* Giới thiệu kỹ thuật tính

– GV nêu.

– HS theo dõi GV thực hiện phép chia.

– HS đặt tính và thực hiện phép tính.

 

b) Ví dụ 2   

– GV nêu yêu cầu: Dựa vào cách đặt tính và thực hiện tính: 23,56 : 6,2 các em hãy đặt tính và thực hiện phép tính 82,55 : 1,27.

– 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

– GV gọi một số HS trình bày cách tính của mình

– GV nhận xét, chốt

– Một số HS trình bày trước lớp, HS cả lớp cùng trao đổi, bổ sung ý kiến

c) Quy tắc chia một số thập phân cho một số

– GV hỏi.

– 2 HS trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

– GV nhận xét câu trả lời của HS

– yêu cầu các em mở SGK và đọc phần quy tắc thực hiện phép chia trong SGK.

– 2 HS lần lượt đọc trước lớp, HS cả lớp theo dõi.

 

2.2 HĐ2. Luyện tập thực hành.

   

Bài 1:

MT: Rèn kĩ năng chia 1 STP cho 1 STP

– GV cho HS nêu yêu cầu của bài, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

– 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

– GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó yêu cầu 4

– 4 HS lần lượt nêu trước lớp như phần

 HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện phép tính của mình.

 ví dụ. HS cả lớp theo dõi và bổ sung

Bài 2:

MT: Luyện giải toán có liên quan đến phép chia

– GV gọi 1 HS đọc đề  bài toán.

– GV yêu cầu HS tự làm bài

– GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

– GV nhận xét

– 1 HS đọc đề bài toán trước lớp

– HS cả lớp đọc thầm

– 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở

– Nhận xét

Bài 3:

MT: Luyện giải toán liên quan đến phép chia có dư

– GV gọi HS đọc đề bài toán.

– 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

– GV yêu cầu HS tự làm bài.

– 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

– GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

– GV nhận xét và cho điểm HS.

– 1 HS nhận xét bài làm của bạn, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

IV. Củng cố

 

V. Dặn dò.

– Yêu cầu hs  nhắc lại nội dung tiết học.

–  GV nhận xét tiết học

– Yêu cầu HS nắm vững và hiểu nội dung bài học.

– 1,2 học sinh trả lời.

IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………Source link edu

Trả lời